Helse, omsorg og sosialtenester

Alle som treng det, skal få gode og forsvarlege helse- og sosialtenester – uavhengig av alder, inntekt og diagnose. Det er i stor grad kommunane og helseføretaka (sjukehusa) som tilbyr desse tenestene.

Staten har ansvar for å sikre like rammevilkår gjennom regelverk og økonomiske rammer. Staten har òg ansvar for å føre tilsyn og kontroll med helse- og sosialtenestene. Mykje av dette arbeidet blir gjort av Fylkesmannen.

Vis meir


11.10.2019

Uforsvarlig drift ved Tønsberg legevakt

Tønsbergregionen legevakt har ikke hatt tilstrekkelig fagkompetanse våren 2019. Legevakten har brukt medisinerstudenter med lisens til å gå selvstendige legevakter. Dette er i strid med lovverk og forskrift og dermed brudd på kravene til forsvarlighet i helsetjenesten, skriver Fylkesmannen i Vestfold og Telemark i en tilsynsrapport.

27.09.2019

Erfaringskonferanse - Hvordan sikre gode og trygge tjenester til pasienter med psykiske lidelser og samtidige ruslidelser?

Helsetilsynet og de regionale helseforetakene arrangerer konferansen  den 25. november 2019 kl 10.00 - 15.30 på Quality Airport Hotel Gardermoen. Meld deg på senest 1. oktober.

19.09.2019

Invitasjon til dialogmøter - Leve hele livet

Vi inviterer til dialogmøter med alle kommunene, der formålet er dialog om kvalitetsreformen Leve hele livet, og at kommunene kommer videre med å identifisere sine satsningsområder og vurdere aktuelle tiltak.

19.09.2019

Yrkessjåførar med syn på eitt auge

Yrkessjåførar med syn på eitt auge kan framleis få unntak frå helsekrava for førarkort for lastebil og buss.

22.08.2019

Alle kommunene deltok på åpningskonferansen for Leve hele livet

20. august møttes 150 representanter fra alle kommunene i Vestfold og Telemark på Ælvespeilet i Porsgrunn til åpningskonferanse for Leve hele livet. 

29.07.2019

Ny plikt for kommuner til å melde alvorlige skader eller dødsfall etter varselordningen

Fra 1. juli må også virksomheter i kommunene som yter helse- og omsorgstjenester, varsle til Helsetilsynet når det oppstår dødsfall eller alvorlig skade på pasient. 

20.06.2019

Fornyelse av førerkort - aldersgrensen hevet til 80 år

 De som vil fortsette å kjøre etter fylte 80 år, må gjennomgå en helseundersøkelse hos fastlege eller annen lege. Er helsekravene til førerkort godkjent, kan fastlegen gi en helseattest som er gyldig inntil tre år.

12.06.2019

Larvik og Drangedal fikk store tilskudd til tur- og sykkelveg på nedlagte jernbaner

Miljødirektoratet har bevilget 5 millioner kroner til Larvik kommune og 3 millioner kroner til Drangedal kommune for at nedlagte jernbaner kan bli tur- og sykkelveger og arealer kan sikres til friluftsliv for allmennheten.

06.06.2019

Leve hele livet - åpningskonferanse

Program og mulighet for å melde seg på til åpningskonferanse for "Leve hele livet" er nå klart. Du finner det i kurs- og konferansekalenderen under Lenker på høyre side.

23.05.2019

I tjeneste for Norge - Kursdag for veterankontakter og ressurspersoner

RVTS Sør og Fylkesmannen arrangerer kursdag for veteranoppfølging på Bø Hotell torsdag 5. september

Fleire nyhende Få nyheitsvarsel