Tilskudd til skogkultur (Nærings- og miljøtiltak i skogbruket)

Du kan søke om tilskudd til skogkulturarbeid og kvalitetsutvikling av skog.

Etter forskrift om tilskudd til nærings og miljøtiltak i skogbruket (NMSK) § 4 kan det gis tilskudd for å stimulere til utvikling av kvalitetsskog, herunder

  • foryngelsestiltak som planting, såing og markberedning
  • ungskogpleie
  • stammekvisting
  • tynning (dekke underskudd)
  • gjødsling av skog

 Det skal ikke gis tilskudd til bruk av kjemiske midler, kjøp av utstyr eller til tiltak som ved uttak av virke gir overskudd.

Retningslinjene og prioritering av tilskudd utarbeides av kommunene i dialog med Fylkesmannen og de lokale næringsorganisasjonene i skogbruket. Ta kontakt med landbrukskontoret i din kommune for mer informasjon om hvilke tiltak som er prioritert, vilkår og tilskuddssatser.

Det skal søkes på egne søknadsskjema og enkelte kommuner opererer med søknadsfrist. Skjema ligger hos Landbruksdirektoratet. 

Legg til i egen kalender
Søknadsfrist:
31.12.2020 00:00:00
Målgruppe:
Skogeiere med minst 10 dekar skog
Ansvarlig:
Kommunene
Hvem kan søke:
Skogeiere med minst 10 dekar skog