Regionale tilretteleggingstiltak i landbruket

Tilskuddet skal støtte opp om landbruksbasert næringsutvikling regionalt.

Midlene forvaltes av Troms og Finnmark fylkeskommune. De skal bidra til utvikling og fornying av det tradisjonelle landbruket og understøtte utvikling av andre landbruksbaserte næringer gjennom utviklings- og mobiliseringstiltak.

Hvem kan søke?

  • Organisasjoner
  • Kommuner
  • Forsknings- og utviklingsinstitusjoner
  • Midlene kan også gis til foretak, dersom tiltaket har som formål å fremme fellesgoder knyttet til næringsutvikling, under forutsetning av at målet ikke er økt fortjeneste hos enkeltforetak.

Det gis ikke støtte til investeringer eller ordinær drift.

Mer informasjon om ordningen og hvordan du kan søke finner du hos Troms og Finnmark fylkeskommune.  

 

Søknadsfrist:
15.10.2020 00:00:00
Målgruppe:
organisasjoner, kommuner, Forsknings- og utviklingsinstitusjoner
Ansvarlig:
Troms og Finnmark fylkeskommune