Produksjonstilskudd del 2

Fra 1. oktober kan du som er gårdbruker søke om produksjonstilskudd del 2.

 

Ved del 2 kan både foretak med husdyrproduksjon og foretak med planteproduksjon søke tilskudd.

  • Du kan levere søknaden fra og med 1. oktober, som er telledato
  • Søknadsfristen er 15. oktober
  • Du kan endre opplysninger i innlevert søknad i 14 dager etter at søknadsfristen har gått ut, fram til og med 29. oktober
  • Du kan levere søknaden inntil 14 dager etter søknadsfristen, dvs. frem til og med 29. oktober, men tilskuddsutbetalingen reduseres da med 1000 kroner for hver dag fristen er overskredet.

Du finner søknadsskjema og mer informasjon på hjemmesiden til Landbruksdirektoratet.

Søknadsfrist:
15.10.2020 23:59:00
Målgruppe:
Gårdbrukere i Troms og Finnmark
Ansvarlig:
Landbruksforvaltningen i kommunene