Presserom

For henvendelser som gjelder koronasituasjonen,
se egne kontaktpersoner her.


Kommunikasjonsstaben jobber tett med fylkesmann og fagavdelingene. Vi hjelper journalister med å finne riktig person å snakke med for bakgrunnsinformasjon, saksopplysninger og intervju. Vi legger til rette for pressen under større møter og arrangementer, som kongelige besøk og statsbesøk.


Innsyn i Fylkesmannens postlister

eInnsyn - Offentlig elektronisk postjournal

Offentleglova


Pressefoto

Fylkesmann Elisabeth Vik Aspaker (Flickr)
Krediteres: Fylkesmannen i Troms og Finnmark/Marius Fiskum

Ledere hos Fylkesmannen i Troms og Finnmark (Flickr)
Krediteres: Fylkesmannen i Troms og Finnmark/Marius Fiskum


Logo Fylkesmannen i Troms og Finnmark

Logo, svart (png-fil)

Logo, hvis (png-fil)


Fylkesmannen i sosiale medier

Facebook @FylkesmannenTromsFinnmark

Twitter @FylkesmannenTF

Vimeo Fylkesmannen i Troms og Finnmark


Abonner på nyheter

Abonner på nyheter fra Fylkesmannen i Troms og Finnmark


Dette skjer hos Fylkesmannen

Fylkesmann Elisabeth Vik Aspakers kalender

Aktuelle saker

Tilsynskalender

Saker på høring

Kurs- og konferansekalender

Tilskuddskalender


Fylkesmannens oppgaver

Du kan lese om Fylkesmannen i Troms og Finnmark sine oppgaver i tildelingsbrevene og årsrapportene våre (regjeringen.no).

Se også: Om oss

 


Pressemeldinger:


28.05.2020

Forbereder seg på vårflom

Fylkesmannen i Troms og Finnmark er så langt fornøyd med kommunenes forberedelser til en mulig stor vårflom.

03.04.2020

Status for gjennomgang av kommunale karantenevedtak

Fylkesmannen har samlet inn og gjennomgått kommunenes vedtak om lokale karanteneregler. I dag har ingen kommuner lokale regler, viser siste oversikt.   

03.04.2020

20 millioner mer til kriserammet reindrift

3. april ga regjeringen 20 millioner kroner ekstra til reindriften som er rammet av beitekrise.  - Jeg er svært glad for at reindriften får mer penger så de kan fôre dyrene, og at de nå også får støtte til å frakte fôret ut til dyrene, sier fylkesmann Elisabeth Vik Aspaker.

01.04.2020

Opphever Bardu kommunes vedtak

Fylkesmannen i Troms og Finnmark har opphevet vedtaket til Bardu kommune om lokale karantenebestemmelser. 

29.03.2020

Veileder for lokale karanteneregler

Regjeringen har lagt fram den nasjonale veilederen for lokale karantenevedtak. – Det er positivt at denne veilederen har kommet. Den utelukker ikke at kommunene kan tilpasse sine vedtak lokalt, men peker på at hjulene i næringslivet må holdes i gang, sier fylkesmann Elisabeth Vik Aspaker.  

24.03.2020

Ingen avklaring om felles karanteneregler

Flere kommuner i Troms og Finnmark har fastsatt lokale regler for å hindre og forsinke spredningen av koronaviruset. Helsedirektoratet har bedt Fylkesmannen om å samle inn vedtakene og forsøke å få på plass mer ensartede kommunale regler i fylket. Dette var tema på dagens møte med kommunene.

11.02.2020

Akkreditering til Kronprinsens besøk

5. og 6. mars kommer Hans Kongelige Høyhet Kronprins Haakon til Alta. Han deltar på åpningen av Borealis vinterfestival og Finnmarksløpet, Finnmarksløpets startbankett og NHO Arktis årskonferanse 2020. Søk om presseakkreditering her. 

11.02.2020

Starter opplæring av folkevalgte

Fylkesmannen i Troms og Finnmark holder de neste månedene kurs for folkevalgte i kommunal planlegging, kommuneøkonomi og kommunelov.

29.01.2020

Koronaviruset: Fylkesmannen følger med

Fylkesmannen i Troms og Finnmark følger med på situasjonen med koronaviruset.

19.12.2019

Opphever Nordkapp kommune sitt vedtak

Fylkesmannen i Troms og Finnmark mener vedtaket om å forlenge løyve til å kreve adgangsavgift på Nordkapp-platået ikke oppfyller kravene i forvaltningsloven. 

Flere nyheter