Presserom

(Foto: Trine Lise Sviggum Helgerud / Fylkesmannen i Troms og Finnmark)

Kommunikasjonsstaben jobber tett med fylkesmann og fagavdelingene. Vi hjelper journalister med å finne riktig person å snakke med for bakgrunnsinformasjon, saksopplysninger og intervju. Vi legger til rette for pressen under større møter og arrangementer, som kongelige besøk og statsbesøk.

Du kan lese om Fylkesmannen i Troms og Finnmark sine oppgaver i tildelingsbrevene og årsrapportene våre (regjeringen.no).

Abonner på nyheter fra Fylkesmannen i Troms og Finnmark

Fylkesmann Elisabeth Vik Aspakers kalender

Aktuelle saker

Tilsynskalender

Saker på høring

Kurs- og konferansekalender

Tilskuddskalender

 


05.03.2019

Styringsgruppen for Karasjokprosjektet konstitueres

Torsdag 7. mars arrangerer Karasjok kommune og Fylkesmannen i Troms og Finnmark første styringsgruppemøte i forprosjektet til det store omstillingsprosjektet for Karasjok kommune. – Vi ser fram til et godt samarbeid med fylkesmannen i årene som kommer, sier ordfører Svein Atle Somby.

18.02.2019

Utfordringer og muligheter

Kommunene står overfor store framtidige utfordringer mener ordførere og rådmenn i Troms og Finnmark. Det viser en ny og stor kartlegging.

28.12.2018

Informasjon om nytt fylkesmannsembete i nord

Kjære redaksjoner i nord! 1.januar 2019 er vi ett stort embete, Fylkesmannen i Troms og Finnmark. Vi i kommunikasjonstaben vil fortsatt jobbe tett med fylkesmann og alle fagavdelingene. Vi hjelper journalister med å finne riktig person å snakke med for bakgrunnsinformasjon, saksopplysninger og intervju. Vi legger til rette for pressen under større møter og arrangementer, som kongelige besøk. Her gir vi dere noen faktaopplysninger om det nye embetet og ønsker samtidig en riktig god jul og et godt nytt år. Takk for samarbeidet i året som gikk!