Kontakt oss

Her finner du telefonnummer, telefontider, postadresse, besøksadresser, fakturaadresse og kontaktskjema for sikker melding til oss.

Telefon

Besøksadresse

Postadresse

E-postadresse

Sikker melding til Fylkesmannen

Fakturaadresse


Telefon

Vårt sentralbord er betjent på hverdager fra klokken 08:00 til klokken 15:45. 
I perioden 15. mai til 15. september er kontortiden fra kl. 08:00 til kl. 15:00.

Telefon: 69 24 70 00

Sentralbordet har oversikt over hvem som jobber med det du lurer på. Vet du hvem du skal snakke med? Bruk oversikten over ansatte for å finne kontaktinformasjon.

Spesielle telefontider

Vergemål

Henvendelser om vergemål for voksne: 22 00 37 00

Henvendelser om vergemål for mindreårige: 22 00 38 00

Begge nummer er betjent mandag, tirsdag, torsdag og fredag fra 09:00–11:00 og 12:00–14:00. Onsdag: Stengt.

Sosial- og barnevernavdelingen

Kontakttelefon for barn og unge: 22 00 36 30 
Er betjent fra 08:30-15:00 alle hverdager.

Vakttelefon om økonomisk sosialhjelp (NAV): 22 00 36 36
Er betjent fra 11:30-14:30 alle hverdager.

Vakttelefon for barnevern: 22 00 36 99
Er betjent 12:00-14:30 mandag-torsdag.

Forværelset på sosial- og barnevernavdelingen, 22 00 36 30, kan kontaktes utenom vakttid i hele arbeidstiden. De tar imot beskjeder eller videreformidler kontakt ved hastverk.

Besøksadresser

Vi har kontorer på tre steder. Vi kan oppsøkes på følgende adresser:

Moss: Vogts gate 17

Oslo: Tordenskiolds gate 12 (inngang fra sjøsiden)

Drammen: Statens Hus, Grønland 32

Postadresse

All post sendes til følgende adresse, ikke til de enkelte kontorstedene:

Fylkesmannen i Oslo og Viken
Postboks 325
1502 Moss

E-postadresse

E-post må ikke brukes når du skal sende personopplysninger og annen sensitiv informasjon. For sikker melding, benytt en av lenkene nedenfor.

fmovpost@fylkesmannen.no

Sikker melding til Fylkesmannen

Skjema for sikre meldinger krever innlogging med MinID, BankID og så videre, og kan benyttes til sikker sending av melding, eller ettersending av dokumentasjon.

Sikker melding til Fylkesmannen fra bedrifter og virksomheter

Sikker melding til Fylkesmannen fra privatpersoner  

Sikker melding til Fylkesmannen om vergemål

Dersom du vil kontakte oss med informasjon som ikke er sensitiv, ønsker vi at du heller sender e-post, slik at vi ikke får flere personopplysninger om deg enn vi trenger. 

Fakturaadresse

Elektronisk faktura

Fylkesmannen i Oslo og Viken skal motta fakturaer på standardformatet "elektronisk handelsformat" (EHF).

Vår elektroniske adresse er vårt organisasjonsnummer, 974761319.

Husk å merke referanse med 3840 + bestiller hos oss sine fem initialer.
Les mer om elektronisk faktura.

Ved fri rettshjelp skal advokater og tolker sende faktura gjennom løsningen rettsrad.no

Papirfaktura

Vi godtar papirfaktura bare i unntakstilfeller. Adressen er da:

Fylkesmannen i Oslo og Viken
Fakturamottak DFØ
Postboks 4746
7468 Trondheim

Ref.: 3840 + bestiller hos oss sine fem initialer

Internettadresse

www.fylkesmannen.no/ov

Lenker