Skjenkebevillinger

Hvis du ønsker å selge eller skjenke alkohol, må du først søke om salgs- eller skjenkeløyve. Det er kommunen der alkoholen skal selges eller skjenkes, som kan gi slike løyver. Fylkesmannen kan gi skjenkeløyve til skip som fungerer som kollektivt transportmiddel, og til cruiseskip.

Klagerett

Hvis du søker om salgs- eller skjenkeløyve, og får avslag fra kommunen, kan du klage til Fylkesmannen. Fylkesmannen kan bare avgjøre om innholdet i vedtaket er lovlig, om det er gjort av rett forvaltingsorgan, og om det har blitt til på lovlig måte. Du sender klagen gjennom den kommunen som har fattet vedtaket om avslag.

Vis mer

Telefontid mandag, onsdag, torsdag og fredag fra kl. 12:00-14:00

Telefonnummere til saksbehandlere:

22003823 Ole Hjalmar Fagerlie
22003554 Erland Ottersen
22003751 Alexandra Greenlees
22003575 Siri Kjeldaas
69247555 Sandra Helen Alnes
69247553 Jacob Andreas Søreide


Lenker