Regionale tilretteleggingsmidler (RT-midler)

Regionale tilretteleggingsmidler som avsettes over jordbruksavtalen, skal legge til rette for langsiktig og lønnsom verdiskaping, samt desentralisert bosetting med utgangspunktet i landbrukets ressurser generelt og  landbrukseiendommen spesielt. Det skal også legges til rette for et landbruk der kvinner og menn gis like muligheter. 

Fra 1.1.2020 har Vestfold og Telemark fylkeskommune tatt over forvaltningen av denne tilskuddsordningen. 

Mer informasjon om Regionale tilretteleggingstiltak i landbruket (RT-midler) og Rekrutterings- og kompetansetiltak i landbruket (RK-midler) kan du lese her.