Opphever Solhøgdavedtak, Lillehammer

Illustrasjonsbilde 3. byggetrinn Solhøgda
Illustrasjonsbilde 3. byggetrinn Solhøgda

Fylkesmannen i Innlandet har opphevet Lillehammer kommunes rammetillatelse for boligblokk på Solhøgda (byggetrinn 3). Kommunen må behandle saken på nytt.

Grunnen er at kommunen ikke hadde begrunnet tolkingen sin godt nok i vedtaket. Det var derfor ikke mulig for naboene å sette seg inn i, eller forstå hvorfor tillatelse ble gitt. Saken sendes derfor tilbake til kommunen for ny behandling.

Hovedproblemstillingen var om byggets plassering/vridning i forhold til åskammen og byen var i samsvar med reguleringsplanen for området.

Etter en grundig gjennomgang, er Fylkesmannen kommet til at Lillehammer kommune sin reguleringsplanen for Solhøgda er uklar. Det avgjørende for Fylkesmannens opphevelse, var at kommunen ikke hadde begrunnet tolkingen sin i vedtaket. 

 

Kontaktpersonar