«Innlandet på tvers» i bokform

Boklansering ved fylkesmann Knut Storberget flankert av kommunikasjonssjef Ivar Ødegaard og Trygve Riiser Gundersen, redaktør i Press forlag.
Boklansering ved fylkesmann Knut Storberget flankert av kommunikasjonssjef Ivar Ødegaard og Trygve Riiser Gundersen, redaktør i Press forlag.

Fram mot jul vil Fylkesmannen i Innlandet sende ut boka «Innlandet på tvers» til en rekke folk i Innlandet. Boka viser hvilket godt arbeid som gjøres i kommunene, og har dessuten fagartikler og et historisk perspektiv på Innlandet.

-Jeg tror at boka vil bidra til å skape identitet og stolthet i Innlandet og dermed bygge videre på det vi gjorde i vinter da vi besøkte 48 kommuner på 90 dager. Vi reiste på kryss og tvers, traff flotte mennesker og hadde mange interessante møter, sier fylkesmann Knut Storberget. -Vi fikk se og høre hvor mye flott arbeid som gjøres i kommunene og hvor mye aktive innbyggere bidrar med! Selve turen, og dokumentasjonen av denne, var bidrag til å skape stolthet over å bo i Innlandet - og til å synliggjøre en allsidig innlandsidentitet, sier han.

Gavebok – ikke for salg

Allerede før turen startet ble tanken om en bok som en oppfølging av turen lansert. Ideen begynte med et ønske om å gi en takk og et mer samlet bilde over turen til alle de som engasjert og åpenhjertig tok imot fylkesmannen & co. Boka er en «takk for innsatsen og lykke til videre» og er derfor ikke til salgs.

Boka er utgitt på Press forlag. –Forlaget fortjener honnør for å ha håndtert en krevende samarbeidspartner, sier kommunikasjonssjef Ivar Ødegaard, som har vært Fylkesmannens redaktør for boka. -Forlagskompetansen har vært viktig, for å lage en bok som dette er et stort puslespill. Det kommer sikkert mye utdypende informasjon og større bokverk etter denne boka. Vi har ingen andre ambisjoner enn å la dette være en forsmak og en liten byggekloss i byggingen av Innlandet. Et blikk på tvers, sier Ødegaard.

Kommunetips og fagartikler

Møtene med de 48 kommunene i vinter var preget av allsidighet både i temaer og i hvem som møttes. Det ble den gangen laget 140 artikler og innslag i media, og i sosiale media var det også stor aktivitet. Fylkesmannen hadde et eget nettside som dekket turen. Her ble det etter hvert publisert opp mot 200 artikler. I boka er dette redigert ned til en kort artikkel fra hvert besøk.

I boka er det også noen lengre fagartikler. Jon Helge Lesjø, professor ved Høgskolen i Innlandet, har tatt for seg det kommunale landskapet i Innlandet, mens Ole B. Nashoug, leder i Hedemarken geologiforening, har skrevet om hvordan Innlandslandskapet er blitt til gjennom noen millioner av år.

Gamle bilder og fargebilder

-Vi har hatt et godt samarbeid med muséene i Innlandet og skylder dem stor takk. De har forsynt oss med gamle bilder fra hver eneste kommune. Å velge slike bilder har vært en spennende jobb – og vi har også valgt bilder som kanskje ikke er så kjente. Her er næringsliv og folkeliv og bilder fra hverdag og fest. Leseren behøver ikke lete lenge for å se at livet i Innlandet ikke har vært så forskjellig i de to gamle fylkene, sier Ivar Ødegaard. Det er greit å minne om at vi har en felles historie.

Nevnes må også fotograf Per Ottar Walderhaug som har brakt flora og fauna i Innlandet inn i boka.

100 spørsmål i eget hefte

Det lages også et eget hefte med «100 spørsmål om Innlandet» basert på innholdet i boka. Spørsmålene er lagt ut på fylkesmannens nettside – og dit må du også gå for å finne svarene (publiseres på onsdag 13. november klokka 12.00).

Disse vil få boka

Det er mange som vil få bok av Fylkesmannen denne høsten, blant annet:

  • Innledere, ungdom og andre i kommunene Fylkesmannen møtte under 90-dagersturneen i vinter.
  • Alle nyvalgte kommunestyrerepresentanter
  • Fylkestinget i Innlandet
  • Stortingsrepresentantene fra Innlandet
  • Media, regionale statsetater, regjeringen, Fylkesmannens oppdragsdepartement og -direktorater
  • Fylkesmannens medarbeidere
  • Bidragsytere (museer, forfattere, fotograf)
  • Offentlige biblioteker i Innlandet