Dialogmøte Leve hele livet

Dato:
17. oktober 2019 09:30 - 15:30
Stad:
Scandic Valdres hotell
Arrangør:
Fylkesmannen i Innlandet
Målgruppe:
Representanter fra politisk og administrativ ledelse, ledere og mellomledere i helse- og omsorgssektoren, eldreråd, rådet for funksjonshemmede, ansatte, inkludert tillitavalgte og brukerorganisasjoner

Vi inviterer til dialogmøte med alle kommuner i Hedmark og Oppland hvor temaet er Meld.St. 15 (2017-2018) Leve hele livet

Hensikten med dialogmøtet er å informere om kvalitetsreformen, samt få innspill og kunnskap om hvilke områder i Leve hele livet kommunene ønsker å arbeide med, og hva kommunene trenger av støtte og bistand for å få gjennomført tiltakene.

Fylkesmannen arrangerer 7 møter og kommunene kan bestemme selv hvilket møte de ønsker å delta på.

Se vedlagt invitasjon og program for mer informasjon og påmelding.

 

Dato:
17. oktober 2019 09:30 - 15:30
Stad:
Scandic Valdres hotell
Arrangør:
Fylkesmannen i Innlandet
Målgruppe:
Representanter fra politisk og administrativ ledelse, ledere og mellomledere i helse- og omsorgssektoren, eldreråd, rådet for funksjonshemmede, ansatte, inkludert tillitavalgte og brukerorganisasjoner