Vil behandle klagesaker raskere

Fylkesmannen er klageinstans for klager på standpunktkarakterer i grunnskolen. I år gjør vi tiltak for å få til en mer effektiv og smidig klagebehandling.

Standpunktkarakterer er inntaksgrunnlag til videregående skole. En endring av standpunktkarakter etter klagebehandling kan ha betydning for den enkelte elev. Erfaringene fra tidligere år er at behandlingen av klager, både hos Fylkesmannen og på de enkelte skoler, kan bli bedre. 

Fylkeskommunene i Hedmark og Oppland oppgir at førsteinntaket i 2019 er henholdsvis 8. juli og 10. juli. For at elever skal vurderes til skoleplass må inntakskontoret ha vitnemål innen 5. juli. Det er derfor viktig at skolene sender inn klager på standpunktkarakter til Fylkesmannen umiddelbart etter at disse er mottatt på skolen. Vi anbefaler at skolen fortrinnsvis benytter elektronisk forsendelse for å spare tid. 

Hos Fylkesmannen vil et team på inntil seks saksbehandlere behandle klager i denne perioden. Vi vil prioritere klager på standpunktkarakter i fag for 10.trinn. Dersom Fylkesmannen gir eleven medhold er det helt avgjørende at skoler og kommuner har beredskap for å gjennomføre en ny vurdering, fastsette ny karakter og utstede nytt vitnemål på en rask og effektiv måte, slik at elevens vitnemål blir oversendt inntakskontoretfør 5. juli. 

Det er utarbeidet tre veiledningshefter om standpunktkarakterklager for ulike målgrupper – elev og foresatte, faglærer og skolen/rektor. Disse ligger vedlagt.