Samferdselsministeren signerte tilleggsavtale

Statsråd Knut Arild Hareide, statssekretær Heidi Karin Nakken, KMD, ordførerne og fylkesordfører signerte tilleggsavtalen.
Statsråd Knut Arild Hareide, statssekretær Heidi Karin Nakken, KMD, ordførerne og fylkesordfører signerte tilleggsavtalen.

Fredag signerte partene i byvekstavtalen i Trøndelag en ny tilleggsavtale. Det betyr mer penger til kollektivtrafikk og myke trafikanter i Trøndelag. Den nye tilleggsavtalen i byvekstavtalen er verdt over 800 millioner kroner.  Fylkesmann Frank Jenssen og Mari Mogstad direktør for Kommunal- og justisavdelingen overvar signeringen.

Samferdselsminister Knut Arild Hareide deltok sammen med statssekretær Heidi Karin Nakken i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, KMD, under markeringen der ny tilleggsavtalen av byvekstavtalen ble signert.  De skrev under avtalen sammen med ordførerne i Stjørdal, Trondheim, Malvik og Melhus, samt Trøndelag fylkeskommune.

Fylkesmann Frank Jenssen og Mari Mogstad direktør for Kommunal- og justisavdelingen overvar signeringen. Fylkesmannen har deltatt i de lokale forhandlingene på vegne av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Fylkesmann Frank Jenssen og Mari Mogstad direktør for Kommunal- og justisavdelingen .

Fylkesmann Frank Jenssen og Mari Mogstad direktør for Kommunal- og justisavdelingen .

Fylkesordfører Tore O Sandvik og ordfører Rita Ottervik i Trondheim innledet og orienterte kort om byvekstavtalene. Deretter fikk ordførerne i Malvik, Stjørdal og Melhus fortelle om betydningen av samarbeidet i egen kommune.

Byvekstavtalen som ble inngått i juni 2019 innebar et statlig bidrag til kollektiv-, gang- og sykkelsatsing i Trondheimsområdet på over 8 milliarder kroner. Tilleggsavtalen sikrer ytterligere 800 millioner kroner i statlige bidrag til forbedret kollektivtilbud, reduserte kollektivtakster og reduserte bompenger.

Signeringen foregikk i foajeen på Clarion hotell Brattøra. Samferdselsminister Knut Arild Hareide deltok også på markeringen av byggestart for Nydalsbrua, og ved åpning av ny veg i Soknedalen, senere på dagen. 

Hensikten med Byvekstavtalen er at veksten i persontrafikk i og rundt de store byene skal skje til fots, sykkel eller kollektivt. Støtten til de lokale og regionale samferdselsprosjektene kobles med evnen til å holde nullvekstmålet. Fylkesmannen deltar i de lokale forhandlingene på vegne av Kommunal- og moderniseringsdepartementet, KMD.