Informasjon om tilskotsordningane blir lagt ut her forløpande. 

Søknadsfrist Tittel Målgruppe
01. okt 01. okt Kunngjering av restmidlar – Tilskot til kommunalt rusarbeid Personar, eller grupper av personar med rusmiddelrelaterte problem og deira pårørande
01. nov 01. nov Tilskot til næringsdrivande fastlegar ved sjukefråvær knytt til koronaviruset Næringsdrivande fastlegar
Søknadsfrist Tittel
01. okt 01. okt Kunngjering av restmidlar – Tilskot til kommunalt rusarbeid
01. nov 01. nov Tilskot til næringsdrivande fastlegar ved sjukefråvær knytt til koronaviruset