Kart

Nedanfor finn du kart som viser fredningssoner, forbodssoner, kartlenke til Lakseregisteret m.m.

Fredningssoner i sjø

Ved å klikke på kartet under kan du finne forbodssoner og fredningssoner i sjø utanfor vassdraga i Rogaland.

 

Forbod mot fiske i sjø etter sjøaure og laks 1. mars - 31.april

Ved å klikke på kartet under finn du området i sjø som er omfatta av forbod om fiske etter laks og sjøaure frå 1. mars til 31. april.

 

Område med ulik fisketid for sjølaksefiske i Rogaland

Ved å klikke på kartet under kan du sjå avgrensninga av dei tre ulike regionane for sjølaksefiske i Rogaland. Regionane 1) Kysten Stad til Stavanger, 2) Indre Rogaland og 3) Jæren har ulik fisketid. I skraverte område av kartet er det ikkje opna for sjølaksefiske i ordinær sesong. Forbodssoner og fredningssoner er merka med raud.

 

Lakseregister

Ved å klikke på kartet under kjem du til Lakseregisteret sitt kart med laksevassdrag, nasjonale laksefjordar m.m.

 

 

 

 

 

 

Kontaktpersonar