Skjema

Skjema Tema Omtale
K
Klage på forvaltningsvedtak Folk og samfunn, Barnehage og opplæring, Helse omsorg og sosialtjenester, Miljø og klima, Landbruk og mat, Kommunal styring, Plan og bygg, Samfunnssikkerhet og beredskap, Barn og foreldre Melding om rett til å klage på forvaltningsvedtak (forvaltningslovens §27 tredje ledd)
Klage på forvaltningsvedtak Folk og samfunn, Barnehage og opplæring, Helse omsorg og sosialtjenester, Miljø og klima, Landbruk og mat, Kommunal styring, Plan og bygg, Samfunnssikkerhet og beredskap, Barn og foreldre Melding om rett til å klage på forvaltningsvedtak (forvaltningslovens §27 tredje ledd)
S
Sikkerhetsklarering, opplysningar om Samfunnssikkerhet og beredskap Skjema for deg som i samband med eit beredskapsarrangement må opplyse om kva sikkerheitsklarering du har. Ver merksam på at du både må melde deg på arrangementet og fylle ut klareringsskjemaet. Fylkesmannen kan i nokre tilfeller be deg ta med bevis på klarering til arrangementet.
Sjekkliste for vurdering av risiko og sårbarheit i saker etter plan- og bygningslova Plan og bygg, Samfunnssikkerhet og beredskap