Skjema

Skjema Tema Omtale
G
Godtgjøringsskjema for representanter og verger for enslige mindreåringe asylsøkere og flyktninger Folk og samfunn, Helse omsorg og sosialtjenester, Barn og foreldre
K
Klage på forvaltningsvedtak Folk og samfunn, Barnehage og opplæring, Helse omsorg og sosialtjenester, Miljø og klima, Landbruk og mat, Kommunal styring, Plan og bygg, Samfunnssikkerhet og beredskap, Barn og foreldre Melding om rett til å klage på forvaltningsvedtak (forvaltningslovens §27 tredje ledd)
Klage på forvaltningsvedtak Folk og samfunn, Barnehage og opplæring, Helse omsorg og sosialtjenester, Miljø og klima, Landbruk og mat, Kommunal styring, Plan og bygg, Samfunnssikkerhet og beredskap, Barn og foreldre Melding om rett til å klage på forvaltningsvedtak (forvaltningslovens §27 tredje ledd)
Kommunalt rusarbeid Helse omsorg og sosialtjenester Kommunar (eller bydelar) kan søkje tilskot til rusarbeid i den kommunale helse- og omsorgstenesta (kap. 765, post 62). Skjemaet skal nyttast til å søkje tilskot eller til å rapportere på bruken av tildelte midlar.
M
Melding om behov for representant/verge for enslige mindreårige flyktninger Folk og samfunn, Helse omsorg og sosialtjenester, Asylsøkere og flyktninger, Vergemål
P
Petroleumslege og dykkerlege Helse omsorg og sosialtjenester Søk om å bli godkjent som petroleumslege eller dykkerlege.
Psykologar i dei kommunale helse- og omsorgstenestene Helse omsorg og sosialtjenester Kommunar (eller bydelar) som har søkt om rekrutteringstilskot til psykologar i den kommunale helse- og omsorgstenesta (kap. 765, post 60) skal rapportere til Fylkesmannen. Skjemaet skal brukast til å rapportere på bruken av tildelte midlar.