Skjema

Skjema Tema Omtale
G
Godtgjering til eksterne, registrer ny brukar Annet Viss det er første gongen du skal kreve honorar eller sende reiserekning til Fylkesmannen, må du bruke dette skjemaet for å registrere deg som ekstern mottakar.
Godtgjering til ekstern mottakar Annet For eksterne mottakarar som skal levere reiserekning, utgiftsrefusjon eller kreve honorar. Utbetaling skjer via appen "Betalmeg". Skjemaet føreset at du allereie har registrert deg som brukar.
L
Landbruksdirektoratet sine skjema Landbruk og mat, Annet Landbruksdirektoratet
M
Melding frå bedrift/organisasjon til Fylkesmannen Annet Skjema for sikker sending av melding eller ettersending av dokument til Fylkesmannen for bedrifter eller organisasjoner.
Melding frå privatperson til Fylkesmannen Annet Skjema for sikker sending av melding til Fylkesmannen, eller ettersending av dokument.
Miljødirektoratet sine skjema finn du her Miljø og klima, Annet Miljødirektoratet