Forventningsbrev 2019

På Nyttårskonferansen i januar informerte kst. fylkesmann Rigmor Brøste om viktige styringssignal og oppdrag frå nasjonale myndigheiter i 2019. I samband med dette  orienterte ho også om at embetet frå og med i år vil sende ut årlege forventningsbrev til kommunane.

Forventningsbrev til kommunane i Møre og Romsdal 2019, kan du lese her.