Rapportar frå Fylkesmannen i Vestland sine tilsyn på helse-, sosial- og barnevernsområdet vert publiserte på Helsetilsynet.no.

Rapportar frå Fylkesmannen i Vestland sine tilsyn med verksemder med løyve på miljøområdet vert publiserte på NorskeUtslipp.no.

Dato Uke Ansvarlig Arrangement Sted
februar 2019
21. feb - 31. des 8 - 53 Fylkesmannen v/ Helge Pedersen Tilsyn med Årdal kommune - Tangen skule og Farnes skule Årdal - Tangen skule og Farnes skule
mai 2019
16. mai - 15. jan 20 - 3 Fylkesmannen v/Helge Pedersen Tilsyn med Aurland kommune og kommunens forsvarlege system med PPT Aurland og Sogndal
oktober 2019
29. okt - 15. des 44 - 50 Fylkesmannen v/Hanne Melander Tilsyn med Gaular kommune – spesialundervisning i grunnskuleopplæringa Gaular
Dato Arrangement
februar 2019
21. feb - 31. des Tilsyn med Årdal kommune - Tangen skule og Farnes skule
mai 2019
16. mai - 15. jan Tilsyn med Aurland kommune og kommunens forsvarlege system med PPT
oktober 2019
29. okt - 15. des Tilsyn med Gaular kommune – spesialundervisning i grunnskuleopplæringa