Rapportar frå Fylkesmannen i Vestland sine tilsyn på helse-, sosial- og barnevernsområdet vert publiserte på Helsetilsynet.no.

Rapportar frå Fylkesmannen i Vestland sine tilsyn med verksemder med løyve på miljøområdet vert publiserte på NorskeUtslipp.no.

Dato Uke Ansvarlig Arrangement Sted
desember 2019
16. des - 15. apr 51 - 16 Fylkesmannen v/Karstein Fardal Tilsyn med Radøy kommune si gjennomføring av nasjonale prøver 2019 Dokumenttilsyn
16. des - 15. apr 51 - 16 Fylkesmannen v/Karstein Fardal Tilsyn med Askvoll kommune si gjennomføring av nasjonale prøver 2019 Dokumenttilsyn
16. des - 15. apr 51 - 16 Fylkesmannen v/Karstein Fardal Tilsyn med Stryn kommune si gjennomføring av nasjonale prøver 2019 Dokumenttilsyn
16. des - 15. apr 51 - 16 Fylkesmannen v/Karstein Fardal Tilsyn med Fjell kommune si gjennomføring av nasjonale prøver 2019 Dokumenttilsyn
16. des - 15. apr 51 - 16 Fylkesmannen v/Karstein Fardal Tilsyn med Fjaler kommune si gjennomføring av nasjonale prøver 2019 Dokumenttilsyn
16. des - 15. apr 51 - 16 Fylkesmannen v/Karstein Fardal Tilsyn med Austevoll kommune si gjennomføring av nasjonale prøver 2019 Dokumenttilsyn
16. des - 16. apr 51 - 16 Fylkesmannen v/Karstein Fardal Tilsyn med Bergen kommune si gjennomføring av nasjonale prøver 2019 Dokumenttilsyn
16. des - 15. apr 51 - 16 Fylkesmannen v/Karstein Fardal Tilsyn med Fedje kommune si gjennomføring av nasjonale prøver 2019 Dokumenttilsyn
januar 2020
09. jan - 19. mar 2 - 12 Fylkesmannen v/Oda Eikeland Myrnes Tilsyn med Vaksdal kommune og retten til spesialpedagogisk hjelp Dokumenttilsyn
09. jan - 19. mar 2 - 12 Fylkesmannen v/Lill Mona Solberg Tilsyn med Ullensvang kommune og retten til spesialpedagogisk hjelp Dokumenttilsyn
Dato Arrangement
desember 2019
16. des - 15. apr Tilsyn med Radøy kommune si gjennomføring av nasjonale prøver 2019
16. des - 15. apr Tilsyn med Askvoll kommune si gjennomføring av nasjonale prøver 2019
16. des - 15. apr Tilsyn med Stryn kommune si gjennomføring av nasjonale prøver 2019
16. des - 15. apr Tilsyn med Fjell kommune si gjennomføring av nasjonale prøver 2019
16. des - 15. apr Tilsyn med Fjaler kommune si gjennomføring av nasjonale prøver 2019
16. des - 15. apr Tilsyn med Austevoll kommune si gjennomføring av nasjonale prøver 2019
16. des - 16. apr Tilsyn med Bergen kommune si gjennomføring av nasjonale prøver 2019
16. des - 15. apr Tilsyn med Fedje kommune si gjennomføring av nasjonale prøver 2019
januar 2020
09. jan - 19. mar Tilsyn med Vaksdal kommune og retten til spesialpedagogisk hjelp
09. jan - 19. mar Tilsyn med Ullensvang kommune og retten til spesialpedagogisk hjelp