Rapportar frå Fylkesmannen i Vestland sine tilsyn på helse-, sosial- og barnevernsområdet vert publiserte på Helsetilsynet.no.

Rapportar frå Fylkesmannen i Vestland sine tilsyn med verksemder med løyve på miljøområdet vert publiserte på NorskeUtslipp.no.

Dato Uke Ansvarlig Arrangement Sted
desember 2019
16. des - 15. apr 51 - 16 Fylkesmannen v/Karstein Fardal Tilsyn med Radøy kommune si gjennomføring av nasjonale prøver 2019 Dokumenttilsyn
16. des - 15. apr 51 - 16 Fylkesmannen v/Karstein Fardal Tilsyn med Askvoll kommune si gjennomføring av nasjonale prøver 2019 Dokumenttilsyn
16. des - 15. apr 51 - 16 Fylkesmannen v/Karstein Fardal Tilsyn med Stryn kommune si gjennomføring av nasjonale prøver 2019 Dokumenttilsyn
16. des - 15. apr 51 - 16 Fylkesmannen v/Karstein Fardal Tilsyn med Fjaler kommune si gjennomføring av nasjonale prøver 2019 Dokumenttilsyn
16. des - 15. apr 51 - 16 Fylkesmannen v/Karstein Fardal Tilsyn med Fjell kommune si gjennomføring av nasjonale prøver 2019 Dokumenttilsyn
16. des - 15. apr 51 - 16 Fylkesmannen v/Karstein Fardal Tilsyn med Austevoll kommune si gjennomføring av nasjonale prøver 2019 Dokumenttilsyn
16. des - 16. apr 51 - 16 Fylkesmannen v/Karstein Fardal Tilsyn med Bergen kommune si gjennomføring av nasjonale prøver 2019 Dokumenttilsyn
16. des - 15. apr 51 - 16 Fylkesmannen v/Karstein Fardal Tilsyn med Fedje kommune si gjennomføring av nasjonale prøver 2019 Dokumenttilsyn
januar 2020
21. jan - 15. mai 4 - 20 Fylkesmannen v/Astrid Terese Aam Tilsyn med Askøy kommune - grunnskuleopplæring for vaksne Dokumenttilsyn
21. jan - 15. mai 4 - 20 Fylkesmannen v/Julie Daae Tilsyn med Bømlo kommune - grunnskuleopplæring for vaksne Dokumenttilsyn
Dato Arrangement
desember 2019
16. des - 15. apr Tilsyn med Radøy kommune si gjennomføring av nasjonale prøver 2019
16. des - 15. apr Tilsyn med Askvoll kommune si gjennomføring av nasjonale prøver 2019
16. des - 15. apr Tilsyn med Stryn kommune si gjennomføring av nasjonale prøver 2019
16. des - 15. apr Tilsyn med Fjaler kommune si gjennomføring av nasjonale prøver 2019
16. des - 15. apr Tilsyn med Fjell kommune si gjennomføring av nasjonale prøver 2019
16. des - 15. apr Tilsyn med Austevoll kommune si gjennomføring av nasjonale prøver 2019
16. des - 16. apr Tilsyn med Bergen kommune si gjennomføring av nasjonale prøver 2019
16. des - 15. apr Tilsyn med Fedje kommune si gjennomføring av nasjonale prøver 2019
januar 2020
21. jan - 15. mai Tilsyn med Askøy kommune - grunnskuleopplæring for vaksne
21. jan - 15. mai Tilsyn med Bømlo kommune - grunnskuleopplæring for vaksne