Rapportar frå Fylkesmannen i Vestland sine tilsyn på helse-, sosial- og barnevernsområdet vert publiserte på Helsetilsynet.no.

Rapportar frå Fylkesmannen i Vestland sine tilsyn på miljøområdet vert publiserte på NorskeUtslipp.no.

Dato Uke Ansvarlig Arrangement Sted
februar 2019
08. feb - 01. okt 6 - 40 Fylkesmannen v/Andreas Bratshaug Stenersen Tilsyn med Voss kommune - grunnskuleopplæring for vaksne Voss
mai 2019
12. mai - 14. okt 19 - 42 Fylkesmannen v/Helge Pedersen Tilsyn med Gaular kommune - spesialundervisning Bygstad skule, Sande skule og Viksdalen skule
16. mai - 17. sep 20 - 38 Fylkesmannen v/Helge Pedersen Tilsyn med Aurland kommune – PPT sitt ansvar Aurland
24. mai - 23. sep 21 - 39 Fylkesmannen v/Astrid Terese Aam Tilsyn med Vik kommune - grunnskuleopplæring for vaksne Dokumenttilsyn
27. mai - 13. sep 22 - 37 Fylkesmannen v/Berit Rygg Tilsyn med Askvoll kommune - barnehagelova § 19 g om barn med nedsett funksjonsevne Dokumenttilsyn
juni 2019
11. jun - 21. nov 24 - 47 Fylkesmannen v/ Andreas Bratshaug Stenersen Tilsyn med Lindås kommune -kommunen si forvaltning av introduksjonslova - krav om individuell plan Dokumenttilsyn
juli 2019
03. jul - 24. sep 27 - 39 Fylkesmannen v/Berit Rygg Tilsyn med Gloppen kommune - barnehagelova § 19 g om barn med nedsett funksjonsevne Dokumenttilsyn
03. jul - 25. okt 27 - 43 Fylkesmannen v/Berit Inger Rygg Tilsyn med Eid kommune - barnehagelova § 19 g om barn med nedsett funksjonsevne Dokumenttilsyn
03. jul - 24. sep 27 - 39 Fylkesmannen/Astrid Terese Aam Tilsyn med Eidfjord kommune - barnehagelova § 19 g om barn med nedsett funksjonsevne Dokumenttilsyn
03. jul - 24. sep 27 - 39 Fylkesmannen/v Astrid Terese Aam Tilsyn med Fitjar kommune - barnehagelova § 19 g om barn med nedsett funksjonsevne Dokumenttilsyn
Dato Arrangement
februar 2019
08. feb - 01. okt Tilsyn med Voss kommune - grunnskuleopplæring for vaksne
mai 2019
12. mai - 14. okt Tilsyn med Gaular kommune - spesialundervisning
16. mai - 17. sep Tilsyn med Aurland kommune – PPT sitt ansvar
24. mai - 23. sep Tilsyn med Vik kommune - grunnskuleopplæring for vaksne
27. mai - 13. sep Tilsyn med Askvoll kommune - barnehagelova § 19 g om barn med nedsett funksjonsevne
juni 2019
11. jun - 21. nov Tilsyn med Lindås kommune -kommunen si forvaltning av introduksjonslova - krav om individuell plan
juli 2019
03. jul - 24. sep Tilsyn med Gloppen kommune - barnehagelova § 19 g om barn med nedsett funksjonsevne
03. jul - 25. okt Tilsyn med Eid kommune - barnehagelova § 19 g om barn med nedsett funksjonsevne
03. jul - 24. sep Tilsyn med Eidfjord kommune - barnehagelova § 19 g om barn med nedsett funksjonsevne
03. jul - 24. sep Tilsyn med Fitjar kommune - barnehagelova § 19 g om barn med nedsett funksjonsevne