Rapportar frå Fylkesmannen i Vestland sine tilsyn på helse-, sosial- og barnevernsområdet vert publiserte på Helsetilsynet.no.

Rapportar frå Fylkesmannen i Vestland sine tilsyn med verksemder med løyve på miljøområdet vert publiserte på NorskeUtslipp.no.

Dato Uke Ansvarlig Arrangement Sted
mai 2020
28. mai - 30. okt 22 - 44 Fylkesmannen v/Oda Eikeland Myrnes Tilsyn med Sunnfjord kommune- Halbrend skule med tema spesialundervisning Førde - Halbrend skule
28. mai - 30. okt 22 - 44 Fylkesmannen v/Oda Eikeland Myrnes Tilsyn med Askøy kommune- Ravnanger ungdomsskule med tema spesialundervisning Askøy kommune - Ravnanger ungdomsskule
29. mai - 30. okt 22 - 44 Fylkesmannen v/Lill Mona Solberg Tilsyn med Øygarden kommune - Skogsvåg skule med tema skulemiljø Øygarden kommune - Skogsvåg skule
29. mai - 05. okt 22 - 41 Fylkesmannan v/Lill Mona Solberg Tilsyn med Bømlo kommune - Bremnes ungdomsskule med tema skulemiljø Bømlo - Bremnes ungdomsskule
29. mai - 15. okt 22 - 42 Fylkesmannen v/Aase Bruntveit Njøs Tilsyn med Bømlo kommune - Hillestveit skule med tema skulemiljø Bømlo - Hillestveit skule
juni 2020
22. jun - 18. des 26 - 51 Fylkesmannen v/Lill Mona Solberg Tilsyn med Bergen kommune – Ytre Arna skule med tema elevens utbytte av opplæringa Ytre Arna skule
22. jun - 18. des 26 - 51 Fylkesmannen v/Lill Mona Solberg Tilsyn med Osterøy kommune – Lonevåg skule med tema elevens utbytte av opplæringa Lonevåg skule
august 2020
18. aug - 30. nov 34 - 49 Fylkesmannen v/Line Sperre Tilsyn med Modalen kommune om tilrettelagt tilbod i barnehage Modalen
19. aug - 15. des 34 - 51 Fylkesmannen v/Astrid Terese Aam Tilsyn med Sogndal kommune og grunnskuleopplæring for vaksne Sogndal opplæringssenter
19. aug - 18. des 34 - 51 Fylkesmannen v/Julie Daae Tilsyn med Sunnfjord kommune etter introduksjonslova Tilsynet vert varsla som eit stadleg tilsyn. Vi vil kome tilbake til tidspunktet for gjennomføring av intervju.
Dato Arrangement
mai 2020
28. mai - 30. okt Tilsyn med Sunnfjord kommune- Halbrend skule med tema spesialundervisning
28. mai - 30. okt Tilsyn med Askøy kommune- Ravnanger ungdomsskule med tema spesialundervisning
29. mai - 30. okt Tilsyn med Øygarden kommune - Skogsvåg skule med tema skulemiljø
29. mai - 05. okt Tilsyn med Bømlo kommune - Bremnes ungdomsskule med tema skulemiljø
29. mai - 15. okt Tilsyn med Bømlo kommune - Hillestveit skule med tema skulemiljø
juni 2020
22. jun - 18. des Tilsyn med Bergen kommune – Ytre Arna skule med tema elevens utbytte av opplæringa
22. jun - 18. des Tilsyn med Osterøy kommune – Lonevåg skule med tema elevens utbytte av opplæringa
august 2020
18. aug - 30. nov Tilsyn med Modalen kommune om tilrettelagt tilbod i barnehage
19. aug - 15. des Tilsyn med Sogndal kommune og grunnskuleopplæring for vaksne
19. aug - 18. des Tilsyn med Sunnfjord kommune etter introduksjonslova