Skadefellingsløyve på ulv

Fylkesmannen har i dag tildelt skadefellingsløyve på ein ulv i Hyllestad, Fjaler og Høyanger kommune. Fellingsløyvet gjeld frå 16. mai 2019 til og med 31. mai 2019

Vi har lagt vekt på at ulven har hatt tilhald i området sidan sommaren 2018, det dokumenterte skadetilfellet i området 12. mai 2019, og potensialet for skade framover.

Ulven er kjent og dokumentert ved fleire DNA-prøver.