Tilbud til barn og unge med behov for langvarig/sammensatt oppfølging

Helsedirektoratet har kunngjort tilskuddsordningen "Tilbud til barn og unge med behov for langvarig/sammensatt oppfølging. Søknad sendes til Fylkesmannen innen 1. mars 2020.

Se nærmere kunngjøring i høyre marg. 

Søknadsfrist:
01.03.2020 00:00:00
Målgruppe:
Barn og unge med psykiske/rusrelaterte problemer og lidelser som har behov for tidlig utredning, behandling, oppfølging og støtte, samt de som lever med høy risiko for å utvikle psykososiale vansker og deres familier.
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Vestfold og Telemark, helse- og omsorgsavdelingen
Hvem kan søke:
Kommuner og helseforetak

Kontaktpersoner