Høg rovviltberedskap i beitesesongen

Høg beredskap gjennom beitesesongen
Høg beredskap gjennom beitesesongen (Foto: Fylkesmannen i Vestfold og Telemark)

Ein ny beitesesong er i gang i Vestfold og Telemark, og vi har høg beredskap for å handtera hendingar med rovvilt gjennom sommaren med eigen beredskapstelefon, sms-varsling og informasjonsverksemd.

Hos Fylkesmannen har vi ein høg beredskap for å handtera hendingar med store rovdyr gjennom beitesesongen. Dersom du har mistanke om skadar frå store rovdyr eller akutte spørsmål til oss kan du ta kontakt på telefon under:

Beredskapstelefon

Søknad om skadefelling av store rovdyr og kongeørn i beitesesongen:
Odd Frydenlund Steen | Fylkesmannnen | 950 77 102

Mistanke om skade forårsaka av freda rovvilt på husdyr:
Espen Marker | Statens naturoppsyn | 975 70 975
Statens naturoppsyn lokale rovviltkontakter

Vi varslar òg på SMS til dei som har registrert seg om viktige hendingar med store rovdyr. Du kan registrera deg her: https://rovviltvarsling.fylkesmannen.no/

Meir informasjon om rovviltforvaltning finn du på nettsidene våre om rovvilt

 

Søknader om skadefelling

Søknader om skadefelling skal sendes til vårt postmottak fmvtpost@fylkesmannen.no

Beredskapstelefon rovvilt

Søknad om skadefelling av store rovdyr og kongeørn i beitesesongen:

Odd Frydenlund Steen

950 77 102

 

Mistanke om skade forårsaka av freda rovvilt på husdyr:

Espen Marker
Statens naturoppsyn

975 70 975

Statens naturoppsyn lokale rovviltkontakter