GSI samling for nye brukere

Dato:
18. september 2020 09:00 - 11:00
Sted:
Digitalt - Teams
Arrangør:
Fylkesmannen i Vestfold og Telemark, Oppvekstavdelingen
Målgruppe:
Nye brukere på GSI fra grunnskoler og kommuner
Påmeldingsfrist:
15.09.2020 00:00:00

I virksomhets- og økonomiinstruks fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet har Fylkesmannen fått i oppgave å følge opp at alle skoler og skoleeiere rapporterer data i grunnskoleskjemaet, voksenopplæringsskjemaet og kulturskoleskjemaet i GSI innen fristen. Instruksen sier videre at Fylkesmannen skal kvalitetssikre innrapporterte data og veilede skoleeierne under innsamlingen av data i GSI.

For nye brukere på GSI tilbyr vi en digital samling fredag 18. september. 

Sted: Digitalt - Teams (Teams-link blir sendt deltakere etter påmeldingsfristen). 

Program for samlingen: 

09:00 - 10:30 - Innføring i hva GSI er og innlogging

                      - Gjennomgang skjema grunnskole

10:30 - 11:00 - Gjennomgang skjema kulturskole og voksenopplæring ved behov

 

Påmelding til digital GSI samling

Dato:
18. september 2020 09:00 - 11:00
Sted:
Digitalt - Teams
Arrangør:
Fylkesmannen i Vestfold og Telemark, Oppvekstavdelingen
Målgruppe:
Nye brukere på GSI fra grunnskoler og kommuner
Påmeldingsfrist:
15.09.2020 00:00:00