AVLYST: Desentralisert ordning for kompetanseutvikling - erfarings- og evalueringskonferanse

Dato:
26. mars 2020 09:30 - 15:30
Sted:
Thon Hotel Høyers - Skien
Arrangør:
Oppvekstavdelingen - Fylkesmannen i Vestfold og Telemark
Målgruppe:
3-4 personer fra hver kommune og fra fylkeskommunen (kommunalsjefer, skolesjefer, skolefaglige rådgiver og andre fra kommunalt skoleeiernivå som har ansvaret ordningen, samt eventuelle rektorer som er sentrale i ordningen), Utdanningsforbundets fylkeslag og KS
Påmeldingsfrist:
12.03.2020 23:59:00

Kompetanseutvikling er et langsiktig arbeid. Desentralisert ordning er et viktig virkemiddel staten har for å støtte opp under kvalitetsutvikling i skolen. Fylkesmannen inviterer derfor til en konferanse med faglige innspill, erfaringer og litt egenaktivitet.

Den desentraliserte ordningen skal styrke den enkelte kommune og skoles lokale behov for etterutdanning og bidra til at skoleledere og skoleeiere gjennomfører egne kompetanseutviklingstiltak. Ordningen skal også bidra til kompetansebygging i UH.

I Vestfold og Telemark fungerer Lederforum for oppvekst og opplæring som det overordnede samarbeidsforum. I fylket er det fire regionale kompetansenettverk. Fylkesmannen inviterer lokale kompetansenettverk i Vestfold og Telemark til en konferanse der vi kan se nærmere på de erfaringene som kompetansenettverkene, Universitetet i Sørøst-Norge (USN) og Fylkesmannen har gjort så langt.

Fylkesmannen åpner for innspill fra kompetansenettverkene om tema som dere ønsker å ta opp fra ordningen. Vi har som mål å få frem god praksis og bidra til at ordningen ivaretar kommunenes lokale behov for etterutdanning, styrke partnerskapet og USN som en utviklingspart. Vi vil utfordre noen nettverk og USN til å bidra meg konkrete innspill.

Konferansen begynner kl. 10.00. Kaffe/te og enkel servering fra 9.30.

Dato:
26. mars 2020 09:30 - 15:30
Sted:
Thon Hotel Høyers - Skien
Arrangør:
Oppvekstavdelingen - Fylkesmannen i Vestfold og Telemark
Målgruppe:
3-4 personer fra hver kommune og fra fylkeskommunen (kommunalsjefer, skolesjefer, skolefaglige rådgiver og andre fra kommunalt skoleeiernivå som har ansvaret ordningen, samt eventuelle rektorer som er sentrale i ordningen), Utdanningsforbundets fylkeslag og KS
Påmeldingsfrist:
12.03.2020 23:59:00