Tenk tanken - en inspirasjonsfestival fra plan til handling

Dato:
12. februar 2020 10:00 - 13. februar 2020 15:00
Sted:
Farris bad, Larvik
Arrangør:
RVTS Sør, Fylkesmannen i Agder og Fylkesmannen i Vestfold og Telemark
Målgruppe:
Ansatte i kommunene med leder- eller beslutningskompetanse, samt andre som arbeider i fagfeltet i Agder, Vestfold og Telemark og Buskerud. Vi ønsker også å invitere andre relevante samarbeidspartnere for kommunene i det voldsforebyggende arbeidet. Vi ønsker bred deltakelse, og vil ved fulltegning forbeholde oss retten til å sikre at så mange kommuner og arbeidsplasser som mulig blir representert.

RVTS Sør, Fylkesmannen i Agder og Fylkesmannen i Vestfold og Telemark inviterer kommunene til en todagersfestival om vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep i et livsløpsperspektiv. Dette er alvorlige brudd på menneskerettighetene og angår oss alle.

 

Regjeringens «Opptrappingsplan mot vold og overgrep» har som mål å redusere forekomsten av vold i nære relasjoner. Økt kompetanse i alle sektorer og tjenester vil sikre at volden blir oppdaget og stoppet. Planen viser til offentlige virksomheters særskilte ansvar for å bekjempe vold og overgrep og for å etablere gode samarbeidsstrukturer på tvers av tjenester og sektorer.

Velkommen til en spennende festival der faglig innhold, kreative prosesser og langsiktige visjoner blandes sammen med kulturelle innslag. Rune Andersen viser eksklusivt hele "Lykkeliten" - forestillingen som både er ærlig, rystende og humoristisk.

Program

Programmet er ikke endelig, og det vil kunne forekomme endringer.

Onsdag 12. februar

10:00: Registrering

10:30: Åpning og innledning

11:00: «En bedre hverdag for volds- og overgrepsutsatte barn. Hvordan bryte voldsarven?"
Presentasjon av prosjektet "Helhetlig ivaretagelsesmodell" som handler om bedre ivaretakelse av voldsutsatte barn. Hvordan kan kommunene gi de voldsutsatte barna en mulighet til å klare livet der de bor? ved Helene Kløcker, Stine Sofie Stiftelsen, og Lise Marit Håvemoen, Lillesand kommune.

12:00: Lunsj

13:00: «Støtte hele veien - fra politianmeldelse til saken er avgjort»
Hvordan bruke støttesenteret? ved Monika Svendsen, rådgiver Støttesenter for kriminalitetsutsatte, Felles enhet forebygging Sør-Øst politidistrikt.

14:00: «Fra krenkelse til håp»
Krisesenteret som samarbeidspartner for kommunene v/Heidi Tanum, leder krisesenteret i Vestfold.

15:00: Pause

15:30: "Lykkeliten" med Rune Andersen
En ærlig, rystende og humoristisk forestilling som beveger seg mellom det hylende morsomme og det beksvarte mørke

17:00: Egentid til å slappe av, mingle, benytte spa-anlegget eller ta en rusletur.

19:30: Felles treretters middag

Torsdag 13. februar

09:00: «Redde barn (og voksne) leker ikke»
Lek i et nevrobiologisk perspektiv ved Anette Andersen, RVTS Sør.

09:30: «Vold i et livsløpsperspektiv»
Fra vold mot de aller yngste til vold på sykehjemmet. Hva viser forskning, og hva trenger vi å vite mere om?
Ved Astrid Sandmoe, forsker ved NKVTS.

10:00: "Kommunale handlingsplaner, et verktøy for kommunene"
Presentasjon av rapport om kommunale handlingsplaner mot vold i nære relasjoner ved Astrid Sandmoe, forsker ved NKVTS.

10:30: Pause

10:45: "En levende handlingsplan"
Sinnemestring - en del av kommunens planarbeid? ved Terje Bakken, Birkenes kommune.
Erfaringer fra planarbeid i Bamble kommune ved Gina Thorbjørnsen.

11.45: Lunsj

12.30: Verdenskafè
I denne økta blir det mulighet for å dele erfaringer, bli bedre kjent med hverandre og la seg inspirere til videre arbeid lokalt.

14:30: Kort oppsummering og takk for nå

15:00: Hjemreise

 

Link til påmelding:

https://rvtssor.no/kurs/kurs.php?id=1096

Dato:
12. februar 2020 10:00 - 13. februar 2020 15:00
Sted:
Farris bad, Larvik
Arrangør:
RVTS Sør, Fylkesmannen i Agder og Fylkesmannen i Vestfold og Telemark
Målgruppe:
Ansatte i kommunene med leder- eller beslutningskompetanse, samt andre som arbeider i fagfeltet i Agder, Vestfold og Telemark og Buskerud. Vi ønsker også å invitere andre relevante samarbeidspartnere for kommunene i det voldsforebyggende arbeidet. Vi ønsker bred deltakelse, og vil ved fulltegning forbeholde oss retten til å sikre at så mange kommuner og arbeidsplasser som mulig blir representert.

Kontaktpersoner