Inspirasjonsdag om mat for eldre

Dato:
5. november 2019 10:00 - 16:00
Sted:
Hjalmar Johansen videregående skole, Skien
Arrangør:
Landbruks- og matdepartementet og Fylkesmannen i Vestfold og Telemark
Målgruppe:
Alle som jobber med matomsorg

Landbruks- og matdepartementet arrangerer inspirasjonsdager om mat for eldre i Skien 5. november. Seminaret er gratis for alle som jobber med matomsorg.

– Vi har alle et ansvar for at eldre skal ha et godt og verdig mattilbud. Derfor oppfordrer jeg ordførere, lokalpolitikere, kommuner, organisasjoner og de ansatte på sykehjem og -kjøkken til å delta på seminaret, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad. 

På inspirasjonsdagene presenterer foredragsholdere råd om ernæring, tips om å gi mer måltidsglede, regjeringens arbeid med matomsorg for eldre, og lokale eksempler om gode mattilbud for eldre. Inspirasjonsdagene skal inspirere deltakerne og bidra til å utvide kompetansen om betydningen av god mat og måltidsglede som en viktig premiss for eldres helse og trivsel.

– I Norge har vi mange dyktige folk som jobber med god matomsorg for eldre. Ingen av oss blir noen gang helt utlærte. Vi bør alltid strekke oss for å bli bedre. Det trenger ikke koste så mye ekstra, fortsetter landbruks- og matminister Olaug Bollestad.  

Inspirasjonsdagen er gratis for alle.  De som arbeider med matfag, har pleieoppgaver i institusjoner og i hjemmetjenesten, og inspirerer kommuneadministrasjonen til å se sammenhenger mellom innkjøp av mat, kosthold og matglede, oppfordres spesielt til å melde seg på.

Eldre som får i seg nok mat og riktig mat, har det bedre og holder seg friske lenger. Derfor er god mat en viktig del av vår eldrereform, Leve hele livet. Leve hele livet er en reform for større matglede. God mat er grunnleggende for gode helse og livskvalitet gjennom hele livet.

 

Program for inspirasjonsdag «Mat for eldre» i Skien

Tid: Tirsdag 5. november, kl. 10.00 – 16.00
Sted: Hjalmar Johansen videregående skole, Skien
Påmelding: GM-Skien@lmd.dep.no , påmelding er stengt.
Kontaktperson:

Stine Sem, Landbruks- og matdepartementet, mob. 977 04 956.

Bob Gottschal, Fylkesmannen i Vestfold og Telemark, mob. 986 35 015

Arrangøren tar forbehold om at det kan bli små endringer i programmet.

 

Tidspunkt

Pauser etter behov

Program

Møteleder: Hans Bakke, Strategidirektør hos Fylkesmannen i Vestfold og Telemark

Kl. 10.00

Velkommen 
v/møteleder Hans Bakke

Kl. 10.15

Mat og måltidsglede for eldre i Matnasjonen Norge
v/Landbruks og matdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet

Kl. 10.40

Matgledekorps
v/Turid Windjusveen Olsen
Matgledekorpset inspirerer til mat- og måltidsglede for eldre

Kl. 11.10

Regional oppfølging av satsingen Leve hele livet
Fylkesmannen i Vestfold og Telemark v/Cathrine Hefte

Kl. 11.30

Mat og måltidsglede for eldre
v/Kai Victor Hansen, Hotellhøgskolen, Stavanger 

Kl. 12:15

Presentasjon av lunsjen
Lunsj servert og tilberedt av elever ved Hjalmar Johansen videregående skole

Kl. 13.15

Musikk/kulturinnslag

Kl. 13.30

Rekruttering til kokkefaget.

Kl. 13.45

 

Tips og råd om ernæring for eldre
v/Hanne Lessner (ernæringsfysiolog)

Kl. 14.45

Samtale om matomsorg og matglede i regionen framover
Ledes av redaktør for TA Ove Mellingen

- fylkespolitiker Kathrine Kleveland
- fylkestingsmedlem Kathrine Evensen
- ordfører i Porsgrunn kommune, Robin Kåss
- Nasjonalforeningen for folkehelsen, Miriam Dahl
- Måltidsvenn på Stavern sykehjem, Ellen-Marie Kristiansen

Åpent for innspill fra salen.

Kl. 16.00

Avslutning

 

Les mer hos Regjeringen.

Dato:
5. november 2019 10:00 - 16:00
Sted:
Hjalmar Johansen videregående skole, Skien
Arrangør:
Landbruks- og matdepartementet og Fylkesmannen i Vestfold og Telemark
Målgruppe:
Alle som jobber med matomsorg

Kontaktpersoner