Søknadsfrist Tittel Målgruppe
01. des 01. des Kompenserer fastlegenes sykefravær Næringsdrivende fastleger som håndterer Covid-19, men som ikke har forsikring for sykefravær i arbeidsgiverperioden
Løpende Tilskudd helsefellesskapene Kommunene som tilhører et helsefellesskap.
Søknadsfrist Tittel
01. des 01. des Kompenserer fastlegenes sykefravær
Løpende Tilskudd helsefellesskapene