Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Tilskudd fremmede arter

Søknadsfrist:
15. januar 2021 23.59
Målgruppe:
Regionale, nasjonale og internasjonale frivillige organisasjoner, institusjoner og private virksomheter. Offentlige aktører er ikke i målgruppa for ordningen.
Ansvarlig:
Miljødirektoratet og Statsforvalteren i Troms og Finnmark
Hvem kan søke:
Se målgruppe
Sandlupiner i Syltefjorddalen i Båtsfjord, Finnmark.
Sandlupiner i Syltefjorddalen i Båtsfjord, Finnmark. Foto: Andy Sortland.

Det er nå frist for å søke om tilskudd til tiltak for bekjempelse av fremmede arter.

Publisert 14.01.2021

Tilskuddsordningen administreres av Miljødirektoratet og forvaltes av de ulike Statsforvalterne. Når det gjelder tiltak for bekjempelse av fremmede skadelige arter, prioriteres tiltak som rettes mot arter med svært høy risiko i den norske fremmedartslista (Artsdatabanken 2018).

For Troms og Finnmark er det særlig fokus på disse karplanteartene: Kjempespringfrø, sandlupin, hagelupin, tromsøpalme, kjempebjørnekjeks og sitka, lutz og norsk gran utenfor plantefelt eller i tilknytning til områder med store naturverdier eller verneområder. 

For mer informasjon om ordningene kan du gå inn på Miljødirektoratets sider om fremmede arter eller kontakte Statsforvalteren i Troms og Finnmark.

Du kan søke HER.

Søknadsfrist:
15. januar 2021 23.59
Målgruppe:
Regionale, nasjonale og internasjonale frivillige organisasjoner, institusjoner og private virksomheter. Offentlige aktører er ikke i målgruppa for ordningen.
Ansvarlig:
Miljødirektoratet og Statsforvalteren i Troms og Finnmark
Hvem kan søke:
Se målgruppe