Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Forlengelse av ekstraordinært driftstilskudd i skogbruket

Legg til i egen kalender
Søknadsfrist:
31. januar 2021 23.59
Målgruppe:
Skognæringa i Troms og Finnmark
Ansvarlig:
Statsforvalteren og kommunene
Hvem kan søke:
Skogeiere og skogsentreprenører
Tynningshogst i Alta, foto Helge Molvig
Tynningshogst i Alta, foto Helge Molvig

Det ekstraordinære tilskuddet for å opprettholde hogstaktiviteten i skogbruket blir videreført i 2021, men med prioriterte tiltak. 

Publisert 08.01.2021

I Troms og Finnmark sitter vi igjen med ca 450 000 kr i tilskudd. I og med at det er en begrenset pott ønsker vi å prioritere driftstilskuddet til førstegangstynning og til opprensking av vindfall - hygienehogster. Dersom det fortsatt er midler igjen kan andre hogster med vanskelige driftsforhold få støtte.

 

Søknad og saksbehandling

Tilskudd kan søkes for hogster som er eller vil bli utført i tidsrommet 1. desember 2020 til 1. mars 2021. Frist for å søke tilskudd er 31. januar og frist for anmodning om utbetaling er 1. mars 2021.

Du kan søke på ordningen digitalt via Skogfond på nett med innlogging via Altinn.

Her finner du en instruksjonsvideo som forklarer hvordan du skal fylle ut søknaden om driftstilskudd.

Alternativet er å benytte papirskjema  Søknad om tilskudd for å opprettholde hogstaktivitet i skogbruket 2020 (LDIR-929).

Her finner du skjemaet for Utbetalingsanmodning tilskudd til drift for å opprettholde hogstaktivitet i skogbruket 2020.

Søknad og utbetalingsanmodning sendes til kommunen.

 

Lovhjemmel for tilskuddet

Tilskuddsordningen skal avhjelpe negative konsekvenser i skogbruket som følge av utbruddet av Covid-19 ved å bidra til at skogeiere i økt grad sysselsetter skogsentreprenører med helmekanisk driftsutstyr eller taubane.  Det er vedtatt en oppdatert forskrift for tilskuddet per 2.12.2020: Midlertidig forskrift om tilskudd for å opprettholde hogstaktivitet i skogbruket

Legg til i egen kalender
Søknadsfrist:
31. januar 2021 23.59
Målgruppe:
Skognæringa i Troms og Finnmark
Ansvarlig:
Statsforvalteren og kommunene
Hvem kan søke:
Skogeiere og skogsentreprenører