Tilskudd til svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige elever

Elever skal være svømmedyktige. Mange nyankomne minoritetsspråklige elever har ikke gjennomført svømmeopplæring. Det er midler igjen, og vi behandler nye søknader fortløpende til 2. november eller til midlene er brukt opp.

Tilskuddet skal stimulere kommunene i Troms og Finnmark til en ekstra innsats for nyankomne minoritetsspråklige elevers svømmeferdigheter.

Mange nyankomne minoritetsspråklige elever har ikke gjennomført svømmeopplæring. Denne gruppen er også overrepresentert i ulykker på grunn av manglende svømmeferdigheter.

I læreplanene er det et mål at elevene skal være svømmedyktige etter 4. trinn.

Målet med midlene er å redusere risikoen for ulykker i forbindelse med bading, og å sette elevene bedre i stand til å nå kompetansemålene i læreplanen.


Søknaden

Tilskudd fordeles etter søknad fra kommunene.

Kriterier:

  • Hovedmålgruppen er nyankomne minoritetsspråklige barn, unge og voksne som omfattes av grunnskoleopplæringen.
    Ser kommunen at det finnes andre elever som ikke kan svømme eller har hatt mulighet til å delta i svømmeundervisningen, kan også disse ta del i svømmeopplæringen.
  • Søknader som beskriver hvordan samarbeid mellom frivillige organisasjoner kan etableres/videreføres prioriteres.
  • Dere kan søke om midler på inntil 1750,- kroner per elev, øvrige kostnader må kommunene dekke selv.
  • Gutter og jenter må få et likeverdig tilbud.
  • Kommunene velger selv hvordan opplæringen organiseres og legges opp. Det vil si at svømmeopplæringen kan gis i løpet av skoletid eller etter skoletid.
  • Kommuner kan samarbeide om å etablere ordninger.
  • Kommuner som får tildelt midler må rapportere på hvor mange som har gjennomført svømmeopplæringen ved årets slutt til Fylkesmannen.

Løpende søknadsfrist

Søknadsfristen var 21. april, men det er midler igjen. Derfor kan kommuner fortsatt søke om penger.  Fylkesmannen behandler søknadene løpende, og deler ut midler fram til 2. november eller til det ikke er midler igjen. 

Søknader sendes til fmtfpost@fylkesmannen.noKontaktperson hos Fylkesmannen i Troms og Finnmark

Linda Selnes
fmtrlks@fylkesmannen.no | 77 64 22 56

Legg til i egen kalender
Søknadsfrist:
02.11.2020 23:59:00
Målgruppe:
Kommuner
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Hvem kan søke:
Kommuner
Rapporteringsfrist:
14.02.2021 00:00:00