Tilskudd til opplæring i og på samisk

Alle samiske elever har rett til opplæring i samisk, uavhengig av hvor de bor i landet. Søk om tilskudd til å gi skoleelever opplæring i og/eller på samisk skoleåret 2020/2021. Søk innen 15. november.

Elevene velger selv hvilket av de tre samiske språkene (nordsamisk, lulesamisk eller sørsamisk) de ønsker opplæring i.

Skoleeier har det overordnede ansvaret for at elevenes rettigheter til samisk opplæring blir oppfylt.

Fylkesmannen i Troms og Finnmark utbetaler statstilskudd til kommuner innenfor samiske distrikt i Troms og Finnmark, samt til kommuner utenfor samiske distrikt i alle fylker utenom Nordland, hvor tilskuddet forvaltes av Fylkesmannen i Nordland.

Mer informasjon og søknadsskjema finner du her.

Legg til i egen kalender
Søknadsfrist:
15.11.2020 23:59:00
Målgruppe:
Skoleeiere
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Hvem kan søke:
Skoleeiere