Opplæring til barn og unge som søker opphold i Norge

Tilskuddet skal bidra med finansiering og stimulere kommunene til å gi grunnskoleopplæring og videregående opplæring til barn og unge mellom 16-18 år som søker opphold i Norge. Søk i løpet av juni 2020.

Skoleeier kan søke om tilskuddet etterskuddsvis.

Du finner søknadsskjema og mer informasjon om ordningen på Utdanningsdirektoratets hjemmeside.

Søknadsfrist:
30.06.2020 23:59:00
Målgruppe:
Kommuner og fylkeskommuner
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Hvem kan søke:
Kommuner og fylkeskommuner