Tilskudd/stipend til videreutdanning i samisk

Skoleeiere i Troms og Finnmark og alle andre fylker enn Nordland og Trøndelag kan søke om stipend/tilskudd til videreutdanning i samisk skoleåret 2020/21. Søknadsfrist er 16. april.

For at en skoleeier skal motta tilskudd må videreutdanningen gi kompetanse i samisk språk.

Kommunen får refundert lærerens grunnlønn

I studieåret får læreren lønn utbetalt av kommunen. Kommunen får refundert beløp som er lik grunnlønn for adjunkt med 10 års ansiennitet. Kommunene må dekke sosiale kostnader og eventuelle ansiennitetstillegg utover tilskuddsbeløpet. Søker må ha godkjent lærerutdannselse og fast ansettelse.


Bindingstid

Den som får tildelt studiepermisjon må underskrive avtale med kommunen hvor han/hun er ansatt, og binde seg til å undervise i eller på samisk i det dobbelte av innvilget studiepermisjonstid - minimum ett år.

 


Søknadsfrist er 16. april

Fylkesmannen i Troms og Finnmark har fått midler til studiehjemler i 2020. Med forutsetning om at Fylkesmannen får midler i 2021, lyser vi ut studiehjemmel i samisk for skoleåret 2020/21.

Les informasjonsskriv sendt til skoleeierne her.

Søknadskjema (skjema 1) fylles ut av den enkelte søker og sendes visa skolens rektor til skoleeier. Skoleeier skal prioritere søknadene i skjema 2. Det er viktig at skoleeier svarer på spørsmålene i skjemaet.

Skoleeier sender inn søknadene samlet til Fylkesmannen i Troms og Finnmark innen 16. april 2020 på e-post fmtfpost@fylkesmannen.no

Oppgi referanse 2019/3425 når dere henvender dere til oss.

Tildelingen skjer i uke 17.

Søknadsfrist:
16.04.2020 23:59:00
Målgruppe:
Skoler og lærere i Troms og Finnmark
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Hvem kan søke:
Skoler, kommuner og aktuelle lærere i Troms og Finnmark