Kompetansehevende tiltak i tjenestene til personer med utviklingshemming

Kommunene kan søke om tilskudd til kompetansehevende tiltak i tjenestene til personer med utviklingshemming innen 1. mars.

Nasjonal bevilgning til tilskuddet er 7,5 millioner kroner i 2020.


Målet med tilskuddet

Helsedirektoratet ønsker å styrke fag- og tjenesteutvikling og kompetanseheving hos personell som yter tjenester til personer med utviklingshemming.

Målgruppen for tiltaket er kommunalt ansatte i helse- og omsorgstjenestene som arbeider med personer med utviklingshemming.


Prioriteringer for tilskuddet

Prosjekter til styrking av fag- og tjenesteutvikling og/eller kompetanseheving i tjenestene prioriteres. Gjelder også for prosjekter som bidrar til etablering av faglige nettverk for fag- og tjenesteutvikling

Les mer om tilskuddsordningen på Helsedirektoratet.no

Regelverket for tilskuddsordningen (Helsedirektoratet.no)

Lenke til søknadsskjema i Altinn

Søknadsfrist:
01.03.2020 00:00:00
Målgruppe:
Ansatte i helse- og omsorgstjenestene som arbeider med personer med utviklingshemming.
Ansvarlig:
Helsedirektoratet
Hvem kan søke:
Kommuner
Rapporteringsfrist:
01.04.2021 00:00:00

Kontaktpersoner