Produksjonstilskudd del 2

Gårdbrukere kan søke om produksjonstilskudd del 2 innen 15. oktober.

Del 2 av søknaden gjelder både foretak som driver med husdyrproduksjon og foretak med planteproduksjon. Du kan søke om følgende tilskudd:

 • tilskudd til avløsning ved ferie og fritid
 • tilskudd for husdyr (unntatt ammegeit og sau)
 • tilskudd til økologisk areal og husdyrproduksjon
 • tilskudd for bevaringsverdige husdyrraser
 • distriktstilskudd for frukt, bær og veksthusgrønnsaker og salat på friland, samt matpotet dyrket i Nord-Norge
 • areal- og kulturlandskapstilskudd
 • tilskudd for dyr på beite
 • tilskudd for dyr på utmarksbeite
 • driftstilskudd til melkeproduksjon
 • driftstilskudd til spesialisert storfekjøttproduksjon
 • tilskudd til små og mellomstore melkebruk

Du må også registrere dyr som gir grunnlag for:

 • tilskudd til avløsning ved ferie og fritid
 • tilskudd for grovfôrareal

Søknadsfrist er 15.oktober. Opplysningene i søknaden kan endres til 29.oktober. Dyr sanket fra beite og avløsertilskudd kan etterregistreres til og med 10.januar.

Les mer på landbruksdirektoratet.

Lenke til søknadsskjema.

Ta kontakt med landbruksforvaltninen i din kommune for veiledning.

Søknadsfrist:
15.10.2019 23:00:00
Målgruppe:
Gårdbrukere i Troms og Finnmark
Ansvarlig:
Kommunene