Tilskudd til onnebarnehager og landbruksrelatert undervisning

Barn arbeider i fjøset. Foto:FMTF
Barn arbeider i fjøset. Foto:FMTF

Barnehager og skoler kan nå søke om midler til landbruksrelatert undervisning. Eksempler på slik undervisning kan være gårdsbesøk, temadager eller dyrking av grønnsaker

Landbruksrelatert undervisningsopplegg
Småskoletrinnet (1.-4. klasse) og barnehager kan søke om støtte til gårdsbesøk, dvs. transport til gården og betaling for besøket på gården. Tilskuddet kan også brukes til temadager og dyrking av blomster og grønnsaker, leker, bøker og lignende undervisningsmateriell. Det er en egenandel på 50 % av utgiftene.

Onnebarnehage
En onnebarnehage blir startet opp for en kort periode i løpet av året, gjerne i onnetida og andre travle perioder hvor gården kan være en utrygg plass å ferdes for barn. En onnebarnehage består hovedsakelig av barn som kommer fra gård, ordninga med barnetilsyn vil sikre barna kontakt med andre barn og voksne.


Foreldre, foreninger, barnehager etc. kan søke om tilskudd. I hovedsak kan det søkes midler til lønn til ansatte, husleie og andre løpende utgifter i perioden det er aktuelt å ha særskilt tilbud til barna i jordbruket. Lønnsvilkårene må tilsvare vilkårene i annen barnehagedrift. Foreldrene må betale en egenandel som tilsvarer det en må betale i barnehager med kommunal støtte. For tiltak som ikke får kommunal og/eller statlig støtte kan det være aktuelt å heve foreldrebetalinga.

Mer informasjon om onnebarnehage og landbruksrelatert undervisningsopplegg fås ved å kontakte den kommunale landbruksforvaltninga eller Fylkesmannen i Finnmark, landbruksavdelinga.

Fylkesmannen i Troms og Finnmark vil gjøre søkerne oppmerksom på at 2019 blir siste året fylkesmannen innvilger dette tilskuddet. Dette på grunn av overføring av midler til fylkeskommunen.

 

 

Søknadsfrist:
01.06.2019 15:30:00
Målgruppe:
Barnehager, skoler, foreldre og foreninger
Ansvarlig:
Fylkesmannen
Hvem kan søke:
Barnehager, skoler, foreldre og foreninger
Rapporteringsfrist:
01.11.2019 15:30:00

Kontaktpersoner