Søknad om utfylling i sjø ved Bergsbotn


Høringsfrist 15. mai 2020 00:00

Akvafarm AS søker om tillatelse til utfylling i sjøen, i forbindelse med etablering av ei ny kai i Bergsbotn på Senja. Alle som vil kan komme med innspill til søknaden innen 15. mai.

Utfyllinga det søkes om omfatter et 850 m2 stort sjøområde, der det skal fylles ut med 2 000 m3 sprengsteinmasser.  

Miljøundersøkelser av sjøbunnen i utfyllingsområdet viser at miljøtilstanden er god (tilstandsklasse I og II). Det antas derfor at tiltaket ikke vil medføre spredning av miljøgifter. Utfylling med sprengsteinmasser kan imidlertid medføre fare for spredning av plast fra sprengledninger etc. i sjøen.

Oversiktskart

Her finner du søknaden og vedlegg til søknaden

 


Send inn dine innspill

Alle kan komme med innspill til søknaden, innen 15. mai 2020.

Uttalelser kan sendes til:

Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Statens hus
9815 Vadsø

eller på epost til fmtfpost@fylkesmannen.no

Vi ber om at vår referanse 2020/2412 oppgis.

Kontaktpersoner