Søknad om gjenvinning av båter


Høringsfrist 28. november 2019 00:00

Viking Gjenvinning Finnmark AS har søkt Fylkesmannen om å få starte opp med mottak og behandling av kasserte båter i Vadsø.

Aktiviteten vil foregå på Vadsø Miljø og Gjenvinning AS sitt anlegg på Vadsø-øya. Det er det allerede mottak av bilvrak og metallavfall. 

De ønsker å miljøsanere båter og demontere skrog. Bedriften søker om å få motta inntil 1 000 tonn per år, med inntil 100 tonn samtidig på lager. 

Hele søknaden finner du i høyre kolonne.

Før vi gjør et vedtak har berørte parter anledning til å uttale seg. 

Søknaden legges også ut til offentlig gjennomsyn hos Vadsø kommune. 

Ytterligere opplysninger kan fås ved henvendelse til Fylkesmannen på tlf. 78 95 03 00. Eventuelle merknader sendes innen 28. november 2019 på e-post til fmtfpost@fylkesmannen.no eller per post: 
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Statens hus
9815 Vadsø