Lønnstilskudd for masterutdanning i avansert klinisk sykepleie

Kommuner og private tilbydere av kommunale helse- og omsorgstjenester kan søke tilskudd til å videreutdanne sykepleiere i avansert klinisk sykepleie på mastergradsnivå

Formålet med lønnstilskuddet er å stimulere kommuner til kompetanseoppbygging gjennom å videreutdanne sykepleiere i avansert klinisk sykepleie. Hensikten er å ivareta behov hos innbyggere for avansert sykepleie fra den kommunale helse- og omsorgtjenesten.

Søknadsskjema og opplysninger finner du på Helsedirektoratets hjemmesider

Søknadsfrist:
01.05.2019 23:00:00
Målgruppe:
Sykepleiere
Ansvarlig:
Helsedirektoratet
Hvem kan søke:
Kommuner, Stiftelser, Private bedrifter, Organisasjoner. Kommuner og kommersielle og ideelle tilbydere av kommunale helse- og omsorgstjenester som har driftsavtale med kommuner kan søke ordningen. Private tilbydere som søker må dokumentere at virksomheten har avtale med en eller flere kommuner

Kontaktpersoner