Utslippstillatelse – Nutrimar

Fylkesmannen i Trøndelag har nå sluttbehandlet en omfattende utslippssøknad fra Nutrimar. Bedriften får utvide produksjonen basert på nytt råstoff, men det er strenge vilkår i utslippstillatelsen.

Bedriften Nutrimar har fram til nå prosessert biprodukter av laks, men ønsker å utvide virksomheten ved å bruke kylling og tare som råstoff. Av den grunn har bedriften søkt om utslippstillatelse. Fylkesmannen har gitt bedriften tillatelse, men i mindre omfang enn omsøkt. Bedriften har over tid hatt til dels omfattende luktproblem, noe som Fylkesmannen jevnlig får klager om.

Rekke krav i tillatelsen

-Det blir stilt en rekke krav i den nye utslippstillatelsen som bedriften får og rammen for tillatelsen er ikke like omfattende som det bedriften i utgangspunktet ønsker, sier klima- og miljødirektør Bjørnar Wiseth.

Han viser til at det ikke åpnes for økt produksjon med laks som råstoff, samtidig med at kravene til prøvetaking har blitt skjerpet. Bedriften pålegges å gjennomføre jevnlige lukt- og vannmålinger for å dokumentere at kravene i tillatelsen er oppfylt, og må fra nå av ta månedlige prøver og rapportere til Fylkesmannen. Tillatelsen begrenser også produksjonstiden med kylling som råstoff. Her tillates drift i ukedagene, mellom kl. 07.00 på mandag til 15.00 på fredag, og tillatelsen er midlertidig fram til 1.juli 2021

Ønsker bedre kommunikasjon

I et forsøk på å bedre dialogen mellom naboene og bedriften har Fylkesmannen satt som vilkår at bedriften må hente ekstern kompetanse på kommunikasjon.