Høring - søknad om tillatelse til å motta, mellomlagre og kompostere hageavfall - Frøseth AS


Høringsfrist 15. januar 2020 23:59

Frøseth AS søker om tillatelse til å motta, mellomlagre og kompostere hageavfall på området til Hello Steinbrudd i Verdal kommune

Bedriften søker om å få ta imot inntil 5000 tonn hageavfall per år, med inntil 700 tonn samtidig på lager, for produksjon av hagejord. 

Søknadsdokumentene er tilgjengelige i kolonnen til høyre.

Vi ber om at eventuelle merknader til søknaden oversendes Fylkesmannen i Trøndelag, Postboks 2600, 7734 Steinkjer eller til fmtlpost@fylkesmannen.no, innen 15.1.2020