Høring - graving i deponi og midlertidig sorteringsanlegg - Heggstadmoen - Trondheim kommune


Høringsfrist 20. september 2019 23:00

Fylkesmannen viser til søknaden fra Trondheim kommune Eierskapsenheten. Kommunen søker om tillatelse til å grave i forurenset grunn på Heggstadmoen deponi.

Kommunen skal også etablere sorteringsanlegg for avfallet som graves opp. Sorteringsanlegget er midlertidig, og skal stå på området som brukes til hageavfallsmottak om sommeren, deler av gnr. 200 bnr. 15 i Trondheim kommune.

Vi ber om at eventuelle merknader til søknaden sendes til Fylkesmannen i Trøndelag, Postboks 2600, 7734 Steinkjer eller på e-post til fmtlpost@fylkesmannen.no, innen 20.9.2019.