Søknad om ny utslippstillatelse for Saint-Gobain Byggevarer As Avd Trondheim (tidligere Weber Leca)


Høringsfrist 20. august 2019 23:00

Saint-Gobain Byggevarer As Avd Trondheim har en gammel utslippstillatelse. Bedriften søker nå om ny tillatelse. 

Eksisterende tillatelse har en ramme på 50.000 m3 hvert år og maks 450 m3 hvert døgn. Dette omfattet både produksjon av tørrmørtel og ferdigbetong. Produksjon av ferdigbetong ble avsluttet på 1990 tallet.

Det søkes nå om produksjon av inntil 30.000 m3 tørrmørtel hvert år og maks 285 m3 hvert døgn.

Det skal ikke være noe utslipp av prosessvann fra virksomheten. Utslipp av støv fra bedriften skal passere støvfiltre før utslipp.

Eventuelle merknader til søknaden sendes Fylkesmannen i Trøndelag, Postboks 2600, 7734 Steinkjer, eller til fmtlpost@fylkesmannen.no innen 20.8.2019.

Kontaktpersoner