Tidlig jaktstart på grågås i Levanger kommune


Høringsfrist 18. juli 2019 23:00

Søknad om jaktstart på grågås fra og med 26. juli til og med 9. august.

Fylkesmannen i Trøndelag har mottatt søknad fra Levanger kommune om tidlig jaktstart for grågås. Det er et ønske at tidligere jaktstart bidrar til å redusere utfordringene mellom jordbruk og grågås. Kommunen har stor bestand av grågjess. Fylkesmannen har myndighet til å fastsette jaktstart etter grågås inntil 15 dager før ordinær jaktstart. Fylkesmannen vurderer å åpne for jakt på grågås fra og med 26. juli.

Vi ber om at eventuelle merknader til den foreslåtte forskriften sendes Fylkesmannen i Trøndelag, Postboks 2600, 7734 Steinkjer eller til fmtlpost@fylkesmannen.no innen 18.7.19.