Nye veiledere om smittevern for skolene

(Foto: mostphotos.com)

Mandag 27. april åpner skoler fra 1. – 4. trinn og SFO. Det gjelder også for elever på VG3 som følger yrkesfaglig løp i skole, og yrkesfagelever på VG2. I dag ble to nye veiledere om smittevern for skole publisert.

Det er én veileder for 1. – 7. trinn, og én veileder for ungdomsskole og videregående skole

Begge veilederne inneholder informasjon om:

  • skolens samfunnsrolle
  • smitteforebyggende tiltak
  • barn, ungdom og ansatte det må tas spesielle hensyn til
  • opplæring av ansatte og informasjon til foresatte

Veilederen om smittevern for 1. – 7. trinn inneholder i tillegg «Sjekkliste for smittevern på skoler og SFO».

Veilederen om smittevern for ungdomsskole og videregående skole har en egen sjekkliste, og inneholder i tillegg informasjon om:

  • smitteverntiltak under muntlig, muntlig-praktisk og praktisk eksamen
  • elevene i videregående skole som bor på internat

Veilederne ble presentert i pressekonferanse den 20. april.