Koronavirus (COVID 19)

Fylkesmannen har jevnlige møter med Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, Fylkesberedskapsrådet og kommunene i forbindelse med koronaviruset.

Vår oppgave og rolle er å bidra til god samhandling og lik situasjonsforståelse. Vi er et viktig bindeledd mellom kommunene og sentrale helsemyndigheter. Gjennom god samhandlig kan vi bidra til helhetlig innsats i kampen mot koronavirsuet i Trøndelag.  


31.03.2020

Viktig informasjon til deg som er bonde i Trøndelag

Mange mennesker tar i dag matproduksjonen for gitt og noe som går av seg selv. Det stemmer ikke. Vi blir alle minnet på at norsk matproduksjon i høyeste grad er en samfunnskritisk faktor for samfunnet. Tusen takk for at du står på og bidrar til å sikre matforsyningen i landet vårt. Vi er i en situasjon nå der tillit og samhold er avgjørende.

30.03.2020

Tett kontakt med kommunene i fylket

I en annerledes hverdag har Fylkesmannen i Trøndelag tettere kontakt med kommunene i fylket. Stengte skoler og barnehager gir utfordringer både når det gjelder opplæringstilbudet og å sikre et forsvarlig tilbud til utsatte barn og unge.

30.03.2020

NAV med flere tiltak for å sikre nødvendige tjenester

NAV har innført flere løsninger og tiltak. Ny chattekanal, digital søknad om sosialhjelp, forskuttering av dagpenger og ny veileder er tiltak som rulles ut. Hensikten med tiltakene er å sikre inntekt til alle som søker om støtte fra NAV.

29.03.2020

Koronaloven

Stortinget har gitt regjeringen fullmakt til å gjennomføre nødvendige og forholdsmessige tilpasninger i en begrenset periode, gjennom "koronaloven". 

29.03.2020

Veileder om kommunale karantene- og innreiseregler

Kommuner som beslutter å innføre slike regler må unngå å ramme lokal verdiskapning og viktige samfunnsfunksjoner.

29.03.2020

Kommunalbanken styrkes for å hjelpe kommunene

Kommunalbanken styrkes med 750 millioner kroner for å kunne hjelpe kommunene. En rekke kommuner har nå økte utgifter på grunn av koronautbruddet.

29.03.2020

Ekstraordinært tilskudd til skogplanting våren 2020

Landbruks- og matdepartementet har åpnet for å gi et ekstraordinært tilskudd til skogplanting våren 2020. Tilskuddet er på inntil 2 kroner per skogplante, og inntil 60 millioner kroner.

27.03.2020

Introduksjonsfilm til ny veileder

Fylkesmannen i Trøndelag har nå produsert introduksjonsfilm til veilederen for behandling av saker om økonomisk stønad i unntakstilstanden som skyldes koronavirus.

27.03.2020

Familievernkontorene åpner igjen

Torsdag ble de fleste familievernkontor åpnet opp for befolkningen igjen. Tilbudet vil i første omgang primært være på telefon.

26.03.2020

Risikogrupper - oppdaterte råd

Helsemyndighetene har kommet med nye, spesifikke råd for folk i risikogruppene. Rådene skal sikre at sårbare grupper unngår å bli smittet.  

Flere nyheter