Meld fra ved mistanke om koronasmitte

Nå kan du melde fra om du har symptomer på koronavirus. Det er ett av flere tiltak myndighetene gjør for å få oversikt over smitte i Norge.

Folkehelseinstituttet har i dag sammen med Norsk Helsenett publisert løsningen Meld fra ved mistanke om koronavirus, som legger til rette for selvrapportering av symptomer fra alle innbyggere. Dette er ett av flere tiltak for å få oversikt over smitte i Norge. Løsningen skal brukes av deg som har symptomer som kan skyldes  koronavirus. Du kan også melde inn barns symptomer til denne tjenesten.

Du finner mer informasjon om løsningen på FHI.no

Dette er en nasjonal løsning og du må logge deg inn for å kunne melde fra. Opplysningene vil gjøres tilgjengelige for helsemyndighetene som ett av flere virkemidler, slik at man kan få bedre oversikt over koronavirusinfeksjoner i Norge, og tilrettelegge for forskning.