Folk og samfunn

Som innbygger kan du komme i kontakt med Fylkesmannen i ulike situasjoner. På noen områder er Fylkesmannen den første offentlige instansen du møter, på andre områder er Fylkesmannen klageinstans for vedtak som er fattet av andre.


17.11.2016

Sentralbordet er ute av drift

Tekniske problemer med telefonsystemet til Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder. 
26.03.2020

Familievernkontorene åpner igjen på telefon

På grunn av smittevernhensyn har familievernkontorene vært stengt de siste ukene. Fra torsdag 26. mars, vil Bufdir gjenåpne alle sentralbord ved familievernkontorene.

25.03.2020

Utsatt frist for tros- og livssynssamfunn til å sende inn årsmelding og regnskap for 2019

Fast frist for å sende inn årsmelding og regnskap er normalt 10. april. Denne fristen er nå utsatt.

24.03.2020

Smittevernhensyn stenger meklingskontorene

Foreldre med felles barn under 16 år må ha møtt til mekling for å få separasjon eller skilsmisse. Du kan ringe den nasjonale veiledningstelefonen hvis det er kritisk å få bestilt eller gjennomført meklingen nå.

19.11.2019

PRESSEMELDING: Kronprinsen til Vegårshei og Arendal

Hans Kongelige Høyhet Kronprinsen besøker Vegårshei, Austre Moland og Arendal sentrum torsdag 5. desember 2019. Besøket finner sted i anledning «Frivillighetens dag».

22.10.2019

Likestillingskonferansen - Arbeid etterlyses!

Mange av innbyggerne på Agder ønsker å bruke arbeidskraften sin, men får ikke lønnet arbeid. Hva kan og må gjøres? 

23.09.2019

På grunn av embetsseminar holder vi stengt 24. og 25. september

Det vil være mulig å få apostille ved henvendelse til vårt kontor i Kristiansand, etter gjeldende regler.

28.08.2019

Samisk språkuke 2019            Giellavahkku – Giellavahkko – Gïelevåhkoe – Giällavahkkuo

Målet med Samisk språkuke er å løfte statusen til de samiske språkene, og øke kunnskap om samiske språk og kultur i hele samfunnet. Nettopp denne uka skal de samiske språkene høres og synes over alt

20.08.2019

Ny frist for å kreve tilskudd til tros- og livssynssamfunn i 2019

Tros- og livssynssamfunn utenom Den norske kirke som ennå ikke har fremmet et krav om tilskudd for 2019, kan kreve tilskudd innen 13. september 2019.

21.06.2019

Nye rutiner for Apostille hos Fylkesmannen:

Dokument levert inn før kl. 11.30, kan hentes samme dag, etter kl. 14.00. Dokument levert inn etter kl. 11.30, kan hentes neste arbeidsdag etter kl.11.30.

Flere nyheter Få nyhetsvarsel