Folk og samfunn

Som innbygger kan du komme i kontakt med Fylkesmannen i ulike situasjoner. På noen områder er Fylkesmannen den første offentlige instansen du møter, på andre områder er Fylkesmannen klageinstans for vedtak som er fattet av andre.


17.11.2016

Sentralbordet er ute av drift

Tekniske problemer med telefonsystemet til Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder. 
26.10.2020

PRESSEMELDING: Fylkesmannen blir statsforvalter

Fra 1. januar 2021 får fylkesmannen den nye, kjønnsnøytrale tittelen statsforvalter.

14.09.2020

Regjeringens nasjonale integreringskonferanse 2020

Regjeringen holder  for sjuende gang sin årlige integreringskonferanse. Konferansen ble streamet og opptak av konfernsen kan ses her:

04.09.2020

PRESSEMELDING: Kronprinsen til Flekkefjord med Kongeskipet 10. september

Hans Kongelige Høyhet Kronprinsen besøker i uke 37 og 38 seks fylker langs norskekysten. Formålet med reisen er å møte mennesker og miljøer for å lytte til deres erfaringer og lære om utfordringene de har møtt etter at pandemien traff landet i mars.

01.09.2020

Fylkesmannen i Agder får ansvaret for trossamfunn for hele landet, bortsett fra Oslo og Viken

For å styrke fagkompetansen knyttet til forvaltning av tilskudd til tros- og livssynssamfunn utenom Den norske kirke, samlokaliseres disse oppgavene i kun 2 embeter.

07.07.2020

På grunn av ferieavvikling vil ekspedisjonene hos Fylkesmannen i Agder tidvis være stengt.

Kontoret i Kristiansand er i perioden 13/7 – 31/7 betjent onsdager og fredager. Stengt fra 3/8 til og med 7/8.     

08.06.2020

Kjønnsnøytralt navn på fylkesmannen

Det er viktig med stillingstitler i offentlig sektor som markerer at stillingene er åpne både for kvinner og menn. Regjeringen har derfor bestemt å endre de kjønnsspesifikke stillingstitlene til å bli kjønnsnøytrale i alle statens virksomheter.

29.05.2020

PRESSEMELDING: Kronprinsen går Havets tiår i møte

Hans Kongelige Høyhet Kronprinsen besøker Havforskningsinstituttet i anledning Verdens miljødag fredag 5. juni 2020. Under besøket vil Kronprinsen se hvilke utfordringer og løsninger vi står overfor opp mot Havets tiår.

18.05.2020

Utsatt frist for innsendig av årsmelding og regnskap fra registrerte og uregistrerte tros- og livssynssamfunn er 15. mai 2020

Fast frist for å sende inn regnskap og årsmelding er 10. april. På grunn av det pågående koronautbruddet besluttet Barne- og familiedepartementet 16. mars 2020 å forlenge fristen til 15. mai 2020. Fristen forlenges ikke ytterligere.

15.04.2020

Ekstraordinært tilskudd til informasjonstiltak for innvandrerbefolkningen i regi av frivillige organisasjoner

Frivillige organisasjoner kan søke Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) om tilskudd til å bidra til god formidling av myndighetenes informasjon om koronaviruset til innvandrerbefolkningen i kommunene.   Søknadsfristen er 28. april 2020.   Se mer om tilskuddet her.    

Flere nyheter Få nyhetsvarsel