Folk og samfunn

Som innbygger kan du komme i kontakt med Fylkesmannen i ulike situasjoner. På noen områder er Fylkesmannen den første offentlige instansen du møter, på andre områder er Fylkesmannen klageinstans for vedtak som er fattet av andre.


07.07.2020

På grunn av ferieavvikling vil ekspedisjonene hos Fylkesmannen i Agder tidvis være stengt.

Kontoret i Kristiansand er i perioden 13/7 – 31/7 betjent onsdager og fredager. Stengt fra 3/8 til og med 7/8.     
17.11.2016

Sentralbordet er ute av drift

Tekniske problemer med telefonsystemet til Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder. 
08.06.2020

Kjønnsnøytralt navn på fylkesmannen

Det er viktig med stillingstitler i offentlig sektor som markerer at stillingene er åpne både for kvinner og menn. Regjeringen har derfor bestemt å endre de kjønnsspesifikke stillingstitlene til å bli kjønnsnøytrale i alle statens virksomheter.

29.05.2020

PRESSEMELDING: Kronprinsen går Havets tiår i møte

Hans Kongelige Høyhet Kronprinsen besøker Havforskningsinstituttet i anledning Verdens miljødag fredag 5. juni 2020. Under besøket vil Kronprinsen se hvilke utfordringer og løsninger vi står overfor opp mot Havets tiår.

18.05.2020

Utsatt frist for innsendig av årsmelding og regnskap fra registrerte og uregistrerte tros- og livssynssamfunn er 15. mai 2020

Fast frist for å sende inn regnskap og årsmelding er 10. april. På grunn av det pågående koronautbruddet besluttet Barne- og familiedepartementet 16. mars 2020 å forlenge fristen til 15. mai 2020. Fristen forlenges ikke ytterligere.

15.04.2020

Ekstraordinært tilskudd til informasjonstiltak for innvandrerbefolkningen i regi av frivillige organisasjoner

Frivillige organisasjoner kan søke Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) om tilskudd til å bidra til god formidling av myndighetenes informasjon om koronaviruset til innvandrerbefolkningen i kommunene.   Søknadsfristen er 28. april 2020.   Se mer om tilskuddet her.    

15.04.2020

Dinutvei.no - Nasjonal veiviser ved vold og overgrep

Dinutvei.no er en nasjonal veiviser til hjelpetilbud, informasjon og kunnskap om vold i nære relasjoner, voldtekt og andre seksuelle overgrep og har en spørsmål- og svartjeneste. Målgruppene våre er både utsatte, utøvere og berørte. Fagpersoner, beslutningstakere og organisasjoner skal også kunne finne informasjon og hente kunnskap i veiviseren.

15.04.2020

Plikt.no - Trygt samfunn – et ansvar for alle

Visste du at du kan ha en lovpålagt plikt til å prøve å stoppe vold og overgrep, enten ved å varsle eller på annen måte å avverge at det skjer?

26.03.2020

Familievernkontorene åpner igjen på telefon

På grunn av smittevernhensyn har familievernkontorene vært stengt de siste ukene. Fra torsdag 26. mars, vil Bufdir gjenåpne alle sentralbord ved familievernkontorene.

25.03.2020

Utsatt frist for tros- og livssynssamfunn til å sende inn årsmelding og regnskap for 2019

Fast frist for å sende inn årsmelding og regnskap er normalt 10. april. Denne fristen er nå utsatt.

Flere nyheter Få nyhetsvarsel