Folk og samfunn

Som innbyggjar kan du komme i kontakt med Fylkesmannen i ulike situasjonar. På ein del område er Fylkesmannen den første offentlege instansen du møter, på andre område er Fylkesmannen klageinstans for vedtak som er gjorde av andre.


19.11.2019

PRESSEMELDING: Kronprinsen til Vegårshei og Arendal

Hans Kongelige Høyhet Kronprinsen besøker Vegårshei, Austre Moland og Arendal sentrum torsdag 5. desember 2019. Besøket finner sted i anledning «Frivillighetens dag».

22.10.2019

Likestillingskonferansen - Arbeid etterlyses!

Mange av innbyggerne på Agder ønsker å bruke arbeidskraften sin, men får ikke lønnet arbeid. Hva kan og må gjøres? 

23.09.2019

På grunn av embetsseminar holder vi stengt 24. og 25. september

Det vil være mulig å få apostille ved henvendelse til vårt kontor i Kristiansand, etter gjeldende regler.

28.08.2019

Samisk språkuke 2019            Giellavahkku – Giellavahkko – Gïelevåhkoe – Giällavahkkuo

Målet med Samisk språkuke er å løfte statusen til de samiske språkene, og øke kunnskap om samiske språk og kultur i hele samfunnet. Nettopp denne uka skal de samiske språkene høres og synes over alt

20.08.2019

Ny frist for å kreve tilskudd til tros- og livssynssamfunn i 2019

Tros- og livssynssamfunn utenom Den norske kirke som ennå ikke har fremmet et krav om tilskudd for 2019, kan kreve tilskudd innen 13. september 2019.

21.06.2019

Nye rutiner for Apostille hos Fylkesmannen:

Dokument levert inn før kl. 11.30, kan hentes samme dag, etter kl. 14.00. Dokument levert inn etter kl. 11.30, kan hentes neste arbeidsdag etter kl.11.30.

11.06.2019

Arendalsuka – «Hvordan mestrer vi livet?» - Fylkesmannens barn- og ungeseminar 2019

Fylkesmannen i Agder inviterer til barn- og ungeseminar fredag 16. august på Tyholmen hotell.

06.11.2018

Høytidelig seremoni ønsket nye landsmenn velkommen i Aust-Agder

240 nye statsborgere og gjester deltok på markeringen i Arendal Kulturhus søndag 4. november.

01.11.2018

Statlige etatssjefer møtes for gjensidig oppdatering

I tråd med vår rolle som samordningsmyndighet for statlige etater, inviterer vi to ganger i året til "Statlig etatssjefsmøte". Agder Politi var vertskap for gårsdagens møte.

15.10.2018

Høytidelig seremoni ønsket 168 nye landmenn ønsket velkommen i Vest-Agder

I sin velkomsthilsen oppfordret fylkesmann Stein A. Ytterdahl alle til å slutte seg til de grunnleggende verdiene som det norske fellesskapet bygger på.

Fleire nyhende Få nyheitsvarsel